09-01-2017

Ny EU-indkaldelse: URBACT Good Practice Call

Den 5. december 2016 blev der åbnet for en ny indkaldelse under URBACT III-programmet. URBACT-programmet gør det muligt for europæiske byer at arbejde sammen og udvikle integrerede løsninger på fælles urbane udfordringer.

Mange europæiske byer står i dag overfor en række stigende bymæssige udfordringer, der er forbundet med demografiske ændringer, stigende arbejdsløshed, klima- og miljømål, fattigdom og andet. Den nye indkaldelse URBACT Good Practice har fokus på at tackle disse udfordringer gennem videndeling og udveksling af god praksis på tværs af de europæiske byer.

Med indkaldelsen er det med andre ord meningen, at byer skal lære af hinandens succeser og gode eksempler. Med indkaldelsen bliver det muligt at lære fra kolleger og derigennem tilpasse og genbruge allerede afprøvede løsningsforslag uden at skulle genopfinde den dybe tallerken.

Den 30. januar vil der være en info-dag i Bruxelles, hvor indkaldelsen vil blive præsenteret. Du kan tilmelde dig info-dagen her

Deadline: Den 31. marts er sidste frist for at søge.

Du kan læse mere om indkaldelsen og ansøgningsproceduren her