15-03-2016

Muligheder for sundhedsprojekter i 2016

Planen for 2016 i Det Tredje Sundhedsprogram (2014-2020) er netop udgivet. Bliv klogere på programmets prioriterede områder i 2016 og forårets åbne indkaldelser og ansøgningsfrister.

Formålet med Det Tredje Sundhedsprogram er at gøre europæiske sundhedssystemer mere bæredygtige, effektive og innovative, for at forbedre den europæiske folkesundhed og sikre beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedstrusler. Indkaldelserne i 2016 fokuserer primært på programmets første målsætning om at ”fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gunstige miljøer for en sund livsstil ud fra princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker”.

Det Tredje Sundhedsprogram understøtter EU’s strategi på sundhedsområdet om at de europæiske medlemslande skal være sammen om sundhed.

De første indkaldelser i 2016
Programmets årlige indkaldelse er netop åbnet. Ansøgningsfristen er den 2. juni 2016 kl. 17. De følgende indkaldelser er alle en del af prioriteringerne for 2016 med tilstræbte målsætninger og forventede resultater.

Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees - PJ-01-2016:
Denne indkaldelse handler om at identificere innovative metoder til at reducere uligheder i tilgangen til sundhedstjenester og promovere social inklusion for flygtninge og andre migranter. Identificering og udvikling af god praksis i forhold til behandlingsmuligheder af udsatte flygtninge og andre migranter, specielt angående grænseoverskridende sundhedstrusler og kroniske lidelser.

Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing underage drinking and heavy episodic drinking - PJ-02-2016:
Kraftig lejlighedsvis alkoholindtagelse og unge, der drikker, inklusiv mindreårige, er en bekymrende problemstilling i Europa. Både af helbredsmæssige hensyn og af hensyn til alkoholrelateret vold og den skadende indflydelse alkohol i hjemmet har på børn. Indkaldelsen søger aktiviteter/projekter, der tester metoder og redskaber samt identificerer god praksis inden for reducering af kraftigt lejlighedsvis alkoholindtag.

Gathering knowledge and exchanging best practices to on measures to prevent illicit drug use in line with the minimum quality standards in drug demand reduction - PJ-03-2016:
Ulovligt stofmisbrug, herunder blandingsmisbrug, er et stort problem for individer, familier og samfund. Blandingsmisbrug er en stigende trend, her er unge specielt i risikomålgruppen. Denne indkaldelse søger projekter, der tester og identificerer god praksis omkring forebyggelse af ulovligt stofmisbrug og det at forsinke indtrædelsen af misbrug.

Support to Member States and stakeholders to address the chronic disease challenge - PJ-04-2016:
Indkaldelsen søger at mindske byrden af større kroniske sygdomme og øge sundhedssystemers bæredygtighed. Aktiviteter til denne indkaldelse bør iflg. arbejdsplanen koncentrere sig om at identificere, udvikle og implementere forskningsbaserede metoder til at forebygge og håndtere kroniske sygdomme. Desuden aktiviteter, der adresserer større, fælles risikofaktorer, såsom rygning, alkoholmisbrug, usund kost, fysisk inaktivitet mv. Aktiviteter til indkaldelsen bør også styrke vidensgrundlaget for at kunne forebygge og håndtere kroniske sygdomme gennem information om sundere livsstil og generel sundhedsviden.

Donor selection and protection - PJ-05-2016:
Indkaldelsen handler om øgning af sikkerhed ved donation og klinisk anvendelse af væv, celler og/eller blod gennem optimering af procedurerne for donorselektion og beskyttelse. Redskaber til at støtte og udvikle en fælles EU retningslinje for udvælgelse og beskyttelse af donorer samt recipienter.

Yderligere fakta om Det Tredje Sundhedsprogram
Budget for 2016, reserveret til projekter: 13,05 mio. EUR

Deadline for 1. runde indkaldelser: 2. juni 2016, kl. 17.00.

Læs mere om de overordnede krav til Det Tredje Sundhedsprogram i vores programblad her

Læs mere om de kommende ansøgningsfrister her og om selve programmet her