01-12-2015

Muligheder for klimaprojekter i 2016

EU’s målsætninger på klimaområdet bliver understøttet af Horizon 2020, som giver mulighed for at søge penge til klimaprojekter. Læs her om de kommende ansøgningsfrister med deadline den 8. marts 2016.

EU har en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 40 procent inden 2030, og hvis store konsekvenser af klimaforandringerne skal undgås, så skal udledningen nærme sig nul på langt sigt. Samtidig ønsker EU at gøre samfundet mere modstandsdygtigt over for de klimaforandringer, som vi risikerer uanset et mindre CO2-udslip.  

Gennem Horizon 2020 støtter EU projekter, der kan vær med til at forme en fremtid med mindre brug af fossile brændstoffer og forberede os på flere naturkatastrofer.

Temaerne handler både om at se rigtig langt ude i fremtiden og om konkrete klimatilpasninger her og nu. For eksempel naturbaserede løsninger som at gøre byerne grønnere med flere grønne tage og mindre asfalt. De fleste muligheder i Horozon 2020 for klimaprojekter findes i arbejdsprogrammet climate action, environment, resource efficiency and raw materials. Særligt disse temaer er interessante for syddanske aktører:

  1. Towards a low-carbon Europe
  2. Nature-based solutions for territorial resilience
  3. Cultural heritage for sustainable growth
  4. Pre-commercial procurement (PCP) & public procurement of innovative solutions (PPI)

Der er løbende ansøgningsfrister gennem hele 2016 og 2017. Her fokuserer vi på de konkrete indkaldelser, som har deadline den 8. marts 2016. Der er imidlertid flere muligheder end beskrevet her, så kontakt Det Syddanske EU-Kontor, hvis du har en ide.

De næste deadlines i marts 2016
SC5-06-2016-2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050 and beyond
Der findes mange veje mod et samfund uden fossile brændstoffer. Denne indkaldelse handler om at skabe en ramme for videnskab, erhvervsliv, investeringer og politik, som gør det muligt at vurdere de socioøkonomiske implikationer og incitamenter for langsigtede veje til et samfund uden fossile energikilder. 

SC5-09-2016: Operationalising insurance value of ecosystems
Naturkatastrofer indtræffer stadigt hyppigere og voldsommere. Udvikling af nye økosystemer kan være med til at reducere risikoen og dæmpe effekterne af klimaforandringerne, men der er et behov for mere forskning i forsikringsværdien af disse økosystemer - deres værdi i forhold til at reducere risikoen og øge modstandskraften. Det kan være med til at promovere naturbaserede løsninger inden for risikostyring og klimatilpasning.

SC5-10-2016: Multi-stakeholder dialogue platform to promote innovation with nature to address societal challenges
Der er behov for at etablere en platform for dialog mellem forskere, politikere og erhvervslivet, som kan være med til at fremme nye løsninger med udgangspunkt i naturen til at sikre samfundet mod klimaforandringer Sådan en platform bør samle partnere fra flere niveauer og med forskellige baggrunde og dermed sikre en konstant dialog og interaktion mellem forskere fra forskellige discipliner, politikere, forretningsfolk samt NGO’er, borgere med flere.

SC5-21-2016-2017: Cultural heritage as a driver for sustainable growth
Nogle af Europas byer og landdistrikter oplever økonomiske, sociale og miljømæssige problemer, som fører til arbejdsløshed, fraflytning og tab af kulturel og biologisk mangfoldighed. Her kan kulturarven bruges til at puste nyt liv i områderne, skabe bæredygtig vækst i både byer og landområder samt være et middel at frembringe nyskabende sociale og miljømæssige løsninger. Det handler ikke kun om at bevare kulturarven, men om at bruge den aktivt til at skabe ny vækst. Projekter under denne indkaldelse skal demonstrere, hvordan det kan gøres. 

SC5-27-2016: Preparing for pre-commercial procurement (PCP) and/or public procurement of innovative solutions (PPI) in support of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Prækommercielle indkøb (PCP) og offentlige indkøb af innovative løsninger (PPI)er effektive metoder til at stimulere efterspørgslen efter nye innovative løsninger inden for klimatilpasning. Det handler om, at den offentlige myndighed definerer en bestemt udfordring, og så byder private virksomheder ind med løsningsmodeller. Herefter foregår en udvælgelsesprocedure, hvor de bedste produkter bliver valgt ud og går gennem en eller flere test foretaget af udbyderen. Der er muligheder for PCP og PPI under alle områder af arbejdsprogrammet climate action, environment, resource efficiency and raw materials.