29-09-2015

Interreg Østersøen varsler ny ansøgningsrunde

Sekretariatet under INTERREG Østersø varsler en ny indkaldelsesrunde primo 2016, men allerede nu er det en god idé at overveje og forberede ansøgninger.

INTERREG Østersø har til formål at udvikle Østersøregionen gennem udvikling og kompetenceløft af den offentlige forvaltning. Således gives der støtte til seks niveauer af samarbejde; 1) møder, 2) information, 3) koordination, 4) strategiudvikling, 5) beslutning og 6) implementering. Projekterne skal gerne nå til niveau 4-6. Man kan således ikke afprøve nye tekniske værktøjer, men skal mere tænke disse projekter som ”bløde aktiviteter”.

Hvad støtter EU?

Programmet er opdelt i tre tematiske prioriteter:

1. Innovationsevne: Støtte gives til projekter, der fremmer bl.a. kommunernes evne til at skabe og kommercialisere innovation. Bl.a. ved at opfordre til at trække nye tilgange og løsninger ind i den offentlige sektor til gavn for SMV’er.

2. Effektiv forvaltning af naturressourcer: Projekterne skal under denne prioritet forbedre offentlige myndigheders evne til at sikre en bedre miljøstandard i Østersøregionens farvande, styrke ressourceeffektiv vækst og udvikling af finansieringsmodeller. Samt metoder til produktion og distribution af vedvarende energi.

3. Bæredygtig transport: Prioriteten sigter efter at styrke og effektivisere transportnettet og de trafikale knudepunkter i Østersø regionen. Herunder forbedring af tilgængeligheden for fjerntliggende områder. 

Hvem kan søge? 

Programmet giver støtte til 11 lande i Østersøområdet: Danmark, Estland, Finland, dele af Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Sverige, Hviderusland, Norge og dele af Rusland. Det henvender sig til offentlige myndigheder på lokal, regional og national plan, sektorspecifikke foreninger, private profit organisationer området, NGO’er og forskningsinstitutioner.

Afprøv din ide

Fra oktober vil det være muligt at indsende sin projektidé til kommentering – enten skriftligt/telefonisk eller over Skype - hos INTERREG Østersø sekretariatet. Se mere her. Den endelige ansøgning forventes at have deadline primo 2016.

Som altid – vi sidder ligeledes klar til at give sparring og rådgivning. Også hvis I blot er interesseret i et særligt område, hvor vi så vil afsøge partnersøgninger.