15-03-2016

Indkaldelser om Blue Growth på det maritime område

Kommissionen kommer nu, med støtte fra European Maritime and Fisheries fund, med tre nye indkaldelser under EASME-programmet.

Indkaldelserne har til mål at fremme Blue Growth på det maritime område på tværs af Europa, og har en samlet budgetstørrelse på knap €8 millioner. Fokusområderne tæller bl.a. uddannelse, innovation og forskning inden for området, der alle skal hjælpe til med at overkomme fremtidige udfordringer. De tre indkaldelserne er som følgende:

Blue Careers in Europe
Det maritime område lider i øjeblikket af en mangel på kvalificeret arbejdskraft. Indkaldelsen har derfor til mål at støtte projekter der forbedrer samarbejdet og dialogen mellem industrien og uddannelsesinstitutionerne på området. Dette gøres ved at klarlægge industriens præcise efterspørgsel på fremtidig arbejdskræft og hvordan disse kan mødes af uddannelsesinstitutionerne. Læs mere her: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-careers-europe

Praktisk information
Budgetstørrelse: €3,45 millioner
Ansøgningsfrist: 31. maj 2016

Blue Labs: innovative soloutions for maritime challenges
‘Blue Labs’ har til mål at designe og implementere innovative og bæredygtige løsninger på fremtidige maritime udfordringer ved at trække på unge iværksætters kreative og innovative kompetencer, med grobund i lokale aktionærens erfaringer og knowhow på området. Et ’Blue Lab’ projekt skal udforme sig et konkret outcome, fx en nye form for service, et produkt eller en tilgang, der kan svare på udfordringerne. Læs mere her: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-solutions-maritime-challenges

Praktisk information
Budgetstørrelse:
€1,7 millioner
Ansøgningsfrist: 31. maj 2016

Blue technology – innovative soloutions for transfer to sea basin economies
Transformationen fra forskningsresultater til faktisk virksomhedspraksis skal være lettere. Denne indkaldelse har til opgave at bringe nye teknologier til marked ved at forbinde samarbejdet mellem industri og forskningsinstitutioner bedre, således at overgangen mellem laboratorierne og de kommercielle virksomheder er hurtigere og mere effektive. På denne måde vil man udnytte potentialet for udvikling i langt højere grad, og samtidig også trække på de forskellige landes spidskompetencer inden for den maritime sektor.

Praktisk information
Budgetstørrelse: €2,52 millioner
Ansøgningsfrist: Indkaldelsen er endnu ikke åbnet. Mere information følger.

Den 5. april vil der blive holdt en infodag, hvor du kan lære mere om indkaldelserne. Læs her: https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff-5-april-2016