15-03-2016

Få støtte til kulturprojekter med fokus på integration af flygtninge

Hvis du arbejder med festivaler, udstillinger eller andre kreative og kulturelle integrationsprojekter for flygtninge, kan du søge om støtte gennem EU-programmet Et kreativt Europa. Fristen for ansøgning er den 28. april.

I en tid, hvor Europa tager imod et ekstraordinært stort antal flygtninge, er støtte til EU's medlemsstaters håndtering af situationen et prioriteret indsatsområde. Derfor kan du gennem EU-programmet Et kreativt Europa søge støtte til projekter, der integrerer flygtninge fra eksempelvis Syrien i festivaler, kunstprojekter, musik, medieproduktion eller andre kreative og kulturelle projekter, der åbner op for en dialog, der ikke nødvendigvist afhænger af, at deltagerne taler det samme sprog.

EU-programmet Et kreativt Europa handler om at bevare, værne om og fremme sproglig og kulturel mangfoldighed i Europa. Interkulturel dialog gennem kultur og kunst spiller en vigtig rolle i flygtninges integration, og indkaldelsen til programmet handler specifikt om at:

  •          bistå flygtninge med at komme i kontakt med andre mennesker og udtrykke sig uden nødvendigvis straks at kunne tale værtslandets sprog
  •          fungere som læringsplatforme i bredere forstand ved at fremme respekt og forståelse for mangfoldighed, interkulturelle og samfundsmæssige færdigheder, demokratiske og            medborgerskab
  •          give EU-borgere mulighed for at opdage, lære af og forstå flygtninges værdier og kulturer, og i den forbindelse genopdage og berige deres egne.
  •          støtte fremhævelsen og medskabelsen af kulturelle og/eller audiovisuelle værker i Europa
  •          tilbyde muligheden for samarbejde med organisationer i andre sektorer for at stimulere en mere omfattende, hurtig, effektiv og langsigtet indsats i forhold til denne globale udfordring

For at deltage skal dit projekt indgå i et konsortium af minimum tre aktører fra to forskellige støtteberettigede lande (EU lande, Island, Norge, EU-kandidatlande og mulige kandidatlande og Georgien, Moldova og Ukraine).

Både projektkoordinator og minimumen partner skal være aktive i den kulturelle og kreative sektor* (se definition i bunden af artiklen). Yderligere partnere kan eksempelvis være aktører, som arbejder med eller udgøres af flygtninge.

Hvem kan få støtte?
For at søge om støtte skal dit projekt være bygget op omkring en eller flere af de støtteberettigede aktiviteter:

  •          Udstillinger, festivaler, samskabelse, tournévirksomhed, film og audiovisuelle værker.
  •          Konferencer, seminarer, undervisning, oplysning og formidling
  •          Projekter der omhandler netværksdannelse og udveksling af god praksis
  •          Udveksling og mobilitet
  •          Forskning

 Projekterne støttes med 80 procent af EU, og støttebeløbet skal være 100-200.000 Euro per projekt. Det samlede budget for indkaldelsens er på 1,6 mio. Euro.

Fristen for ansøgning er den 28. april 2016. Der gives svar ansøgninger i august 2016 og længden af projekter må maksimalt vare 24 måneder

Læs mere om indkaldelsen

*  'cultural and creative sectors' means all sectors whose activities are based on cultural values and/or artistic and other creative expressions, whether those activities are market- or non-market-oriented, whatever the type of structure that carries them out, and irrespective of how that structure is financed. Those activities include the development, the creation, the production, the dissemination and the preservation of goods and services which embody cultural, artistic or other creative expressions, as well as related functions such as education or management. The cultural and creative sectors include inter alia architecture, archives, libraries and museums, artistic crafts, audiovisual (including film, television, video games and multimedia), tangible and intangible cultural heritage, design, festivals, music, literature, performing arts, publishing, radio and visual arts.