12-01-2018

EUopSTART: Ansøgningsfrister 2018

EUopSTART har til formål at styrke danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Første cut off i år er den 26. februar 2018 efterfulgt af to cut offs den 22. maj og 8. oktober 2018. Ved alle tre cut offs er fristen kl. 12.00.

I forrige ansøgningsperiode havde det Syddanske EU-Kontor en 100 % succesrate på de ansøgninger, vi var involveret i. 

EUopSTART kan fremme fokus på at få udarbejdet en god ansøgning, ligesom det giver mulighed for at sætte nogle ord på projektet og sætte det ind i en EU-kontekst forholdsvis tidligt i processen. Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, hvis de er relevante og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser, samt tilskud til en ekstern konsulent, hvilket er attraktivt for nogle virksomheder og kan være med til at kvalificere ansøgningen.

Læs meget mere om EUopSTART her

eller kontakt os for mere information