03-01-2017

EaSI: Indkaldelser om beskæftigelse og social innovation

I 2017 kan du søge om støtte til dit beskæftigelses- eller integrationsprojekt gennem EaSI, Europa-Kommissionens program for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion.  

EU vil sikre beskæftigelse, social sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Desuden er det målsætningen at bekæmpe social eksklusion og fattigdom i Europa. Gennem programmet EaSI (Employment and Social Innovation) støtter Europa-Kommissionen derfor tiltag, der underbygger de mål.

Gennem programmet er der netop blevet åbnet for projektansøgninger, der omhandler hurtige veje til at integrere asylansøgere, flygtninge og deres familiemedlemmer på arbejdsmarkedet.

Der blev åbnet for indkaldelsen i december, og fristen for ansøgere er den 30. marts 2017.

Om programmet EaSI
EaSI  bliver administreret direkte af Europa-Kommissionen og er sammensat af tre forskellige akser: PROGRESS, EURES og Micro-finance and Social Entrepreneurship.

Programmet understøtter implementeringen af Europe 2020-strategien inden for områderne beskæftigelse, sociale forhold og inklusion ved at fokusere på innovative projekter med et europæisk perspektiv. Programmet giver midler til følgende projekter:

  • PROGRESS: Projekter, som fremmer modernisering af beskæftigelses- og sociale politikker inden for arbejdsløshed, social sikkerhed, social inklusion og arbejdsmiljø.
  • EURES: Projekter, som fremmer mobilitet på arbejdsmarkedet ved en større gennemsigtighed omkring jobopslag og -ansøgninger samt udvikling af rekrutteringstjenester og partnerskaber på tværs af grænserne.
  • Micro-finance and Social Entrepreneurship: Projekter, som støtter social entreprenørskab, mikrokreditter samt mikrolån til udsatte grupper.

Budgetstørrelse:

EUR 920 millioner i perioden 2014-2020

Støtteprocent:

  • PROGRESS: Op til 80 %
  • EURES: Op til 95 %
  • Micro-finance: Max. 0,5 mio. euro i støttebeløb

Programmets målgruppe

Offentlige og private myndigheder, organisationer og virksomheder. De tre forskellige delprogrammer har hver især specifikke krav til målgruppen for midlerne.

Læs mere om programmet EaSI