Julemarkederne springer frem på pladser og gader i de belgiske byer, og rejserne hjem til familie og venner i det danske er booket.

Så det er nu tid til at send en stor tak for et fremragende Anno 2019 til vores ejere, kollegaer og samarbejdspartnere i Danmark og Europa fra os alle her på Det Syddanske EU-Kontor.

Et godt år med masser af syddanske EU-projekter

 

2019 har bragt mange flotte EU-projekter, som både bygger på og fremmer Syddanske styrkeområder. 

Aalborg Universitet Esbjerg står nu i spidsen for 17 internationale partnere i et storstilet Horizon 2020-projekt, der med 75 mio. kr. skal opdrætte fisk og dyrke planter sammen i et fuldt cirkulært og bæredygtigt miljø. I Esbjerg giver projektet virksomheden Alpha Aqua A/S mulighed for at åbne en stor ny fiskefarm i den tidligere Hjem-Is fabrik på havnen.

Syddanske skoler har igen i 2019 været førende i uddannelsesprogrammet Erasmus+, hvor de har stået for næsten halvdelen af det danske projekttilskud. Et eksempel er det flotte initiativ “Smart Kids Smart City”, hvorigennem Esbjerg Kommune nu kan sende 117 lærere, pædagoger og andre skolefolk på inspirerende efteruddannelse i udlandet.

Kolding, Middelfart og Ærø kommuner har i år kickstartet nye EU-projekter med smartere skraldehåndtering samt bæredygtige energiløsninger i havne og borgere imellem. Det syddanske robotmiljø har igen vist sin internationale kaliber med flere EU-projekter. Og så kommer der EU-støttet gratis WiFi til borgere og turister i Aabenraa, Assens, Esbjerg, Fredericia, Langeland, Middelfart, Nyborg og Vejen.

Her på SDEO er vi stolte over at have bidraget til succesen med vejledning, sparring om projektansøgningerne, partnersøgninger og mange andre opkvalificerende aktiviteter, såvel i Bruxelles som på kryds og tværs af Syddanmark.

Ro på i Europa

2019 har været et hektisk år i EU-boblen, men juletiden har bragt tiltrængt ro.

Den nye Europa-Kommission er på plads og har startet ambitiøst med en stor “Green Deal,” som skal sætte hele Europa på en mere bæredygtig klimakurs.

Storbritanniens farvel til EU er sket i pinefuld slow motion og der har til det sidste været tvivl om, hvorvidt det virkelig ville ske. Men efter det britiske parlamentsvalg ser det nu endeligt ud til, at Brexit betyder Brexit – og forhandlingerne om en handelsaftale med London vil snart kunne begynde.

Det giver frihed til at fokusere på om EU’s budget for 2021-27 – og heri størrelsen og indholdet af de EU-støtteprogrammer, som er med til at finansiere syddanske virksomheders, myndigheders og organisationers deltagelse i europæiske samarbejdsprojekter.

Flugtende prioriteter i Syddanmark og EU

Jo mere, vi ved om EU’s nye støtteprogrammer i den kommende budgetperiode, jo mere ser vi et match med Syddanmarks prioriteter og ambitioner.

Udover den grønne omstilling er bl.a. sundhed og velfærd i højsædet – og her blev Region Syddanmark i år hædret som firestjernet referencested for sund og aktiv aldring, nu med den særlige udmærkelse “Special recognition for excellence”.

Uddannelse, livslang læring og kompetencer – en klar syddansk prioritet – kommer også til at spille en fremtrædende rolle i europæiske samarbejde med en forventet fordobling af budgettet til Erasmus+ programmet.

Så scenen er sat for, at vi kan hjælpe med at skabe endnu flere europæiske udviklingsprojekter i 2020 og årene fremover.

Indtil da ønsker vi jer alle en rigtigt glædelig jul og godt nytår!

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy