Transport

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)

Kontakt Thomas eller Lars og hør mere om de mange muligheder, der findes i EU-programmerne inden for transport. De kan også fortælle om ansøgningsfrister, formalia og meget mere.

Har du en idé til et transportprojekt, så er der mange muligheder i EU’s nye rammeprogrammer. Vi vil også gerne høre mere på Det Syddanske EU-Kontor. Vi kan hjælpe dig med ansøgning, udvikling, partnersøgning og meget mere. Nedenfor har vi oplistet de programmer, dit projekt umiddelbart kan søge midler fra. 

Horizon2020 – Smart, Green & Integrated Transport

Horizon 2020 – Mobility for Growth

Horizon 2020 - SMV-instrumentet

Interreg B - Nordsøregionen

Interreg B - Østersøregionen

Interreg Europe

Læs mere
Læs mere om Horizon 2020 og find dine svar i vores Q&A.

Læs mere om indsatsområdet Energi og Transport.

Andre muligheder
De nævnte programmer er de mest relevante efter vores vurdering. Der kan være andre muligheder afhængigt af den konkrete ide. Derfor er det altid en god ide at kontakte os for nærmere information.