Forarbejdnings & produktionsteknologi

Kontakt Siri eller Else og hør mere om de mange muligheder, der findes i EU-programmerne inden for forarbejdnings- og produktionsteknologi. De kan også fortælle om ansøgningsfrister, formalia og meget mere.

Forskning, udvikling og innovation inden for forarbejdnings- og produktionsteknologi, herunder f.eks. fremstilling af maskiner, kan også finde støtte i flere programmer i EU. Følgende programmer kan give støtte til projekter inden for forarbejdnings- og produktionsteknologi: 

Horizon 2020 - SMV-instrumentet

Eurostars

Læs mere
Læs mere om Horizon 2020 og find dine svar i vores Q&A.

Læs mere om indsatsområdet Erhverv og Innovation

Andre muligheder
De nævnte programmer er de mest relevante efter vores vurdering. Der kan være andre muligheder afhængigt af den konkrete ide. Derfor er det altid en god ide at kontakte os for nærmere information.