Erhverv & Innovation

Kontakt Else og hør mere om de mange muligheder, der findes i EU-programmerne inden for erhverv og innovation. Hun kan også fortælle om ansøgningsfrister, formalia og meget mere.

Har du en idé, der kan skabe vækst for erhvervslivet og/eller inden for innovationsområdet, er vi interesserede i at høre mere om den. Vi kan guide dig i din ansøgning om EU-midler, som vi er eksperter i. Nedenfor kan du se hvilke programmer, som støtter denne type projekter.

Horizon 2020

URBACT III

COSME

Interreg Europe

Interreg B - Nordsøregionen

Interreg B - Østersøregionen

Læs mere
Læs mere om Horizon 2020 og find dine svar i vores Q&A.

Læs mere om indsatsområdet Erhverv og Innovation

Andre muligheder
De nævnte programmer er de mest relevante efter vores vurdering. Der kan være andre muligheder afhængigt af den konkrete ide. Derfor er det altid en god ide at kontakte os for nærmere information.