Børn, unge & uddannelse

Kontakt Henriette og hør mere om de mange muligheder, der findes i EU-programmerne inden for børn, unge og uddannelse. Hun kan også fortælle om ansøgningsfrister, formalia og meget mere.

Har du en idé til et projekt inden for børne- og ungeområdet, er vi interesserede i at høre mere om den og guide dig i din ansøgning om EU-midler. Nedenfor er en vejledende liste over programmer, som støtter projekter inden for dette område:

Erasmus+

Andre muligheder
De nævnte programmer er de mest relevante efter vores vurdering. Der kan være andre muligheder afhængigt af den konkrete ide. Derfor er det altid en god ide at kontakte os for nærmere information.