DET TREDJE SUNDHEDSPROGRAM

…giver tilskud til projekter, der fremmer samarbejdet mellem EU-landene samt understøtter og videreudvikler EU’s prioriterede områder inden for sundhed.

målgruppe

Organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan opnå støtte under programmet.

krav til konsortiet

Minimum 3 partnere fra 3 forskellige medlemslande.

Hvilke aktiviteter støttes?

Det Tredje Sundhedsprogram giver tilskud til projekter, der er med til at forbedre sundheden i EU herunder at mindske social ulighed, fremme innovation på sundhedsområdet samt fremme bæredygtige sundhedssystemer.

Programmet betragter innovation i sundhedsvæsenet fra en bred forstand, hvor det ikke kun er teknologier og nye produkter, der anses som innovation. Det er også innovation at tænke i nye løsninger ift. hvordan sundhedsvæsenet er organiseret, hvordan ressourcernes bruges, og hvordan systemet er finansieret.

Programmet har fire specifikke mål:

At fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gunstige miljøer for en sund livsstil ud fra princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker.

At beskytte EU borgere mod sundhedstrusler på tværs af grænser.

At bidrage til innovative, effektive og mere sikre sundhedssystemer.

At lette EU-borgernes adgang til bedre og mere sikre sundhedsydelser.

Støtteprocent

Op til 60% for medlemslande med en høj BNI

Op til 80% for medlemslande med en lav BNI (under 90% af EU’s gennemsnit.

LØbende calls og deadlines

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_HHA3

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 90

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy