SMV-INSTRUMENTET

… er en del af Horizon 2020, det europæiske rammeprogram for forskning og innovation.

Instrumentet giver tilskud til små og mellemstore virksomheder, der forbereder markedsdebut for innovative produkter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

rådgivning

fundingprocent: op til 70%

målgruppe

SMV-Instrumentet er målrettet små og mellemstore virksomheder i EU-medlemslande og associerede lande i Horizon 2020.

3 FASER

FaSE 1: feasability assessment

Direkte finansielt tilskud. Standardbeløb på €50,000 til at gennemføre en teknisk og markedsmæssig forundersøgelse. Varighed: 6 måneder.

FaSE 2: Innovation project

Direkte finansielt tilskud. Mellem €500,000 og €2,5 mio. til markedsmodningen af nye produkter, typisk med fokus på demonstration. Tilskudssats: 70%. På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en prototype, som er demonstreret i realistisk miljø. Varighed: 12-24 måneder.

Fase 1 og 2 kan søges uafhængigt af hinanden.

FaSE 3: business acceleration

Ikke direkte finansiel støtte. SMV-instrumentet støtter kommercialisering af produktet ved at fordre nemmere adgang til privat kapital samt at formidle rådgivning og coaching om finansiering, patenter, netværk, mv.

Innovation på havet, søsat med SMV-Instrumentet

Innovation på havet, søsat med SMV-Instrumentet

... eller hvordan et EU-projekt blev til levebrødet for Tuco Marine Group.
Læs mere

En robot, to joysticks og let som en smartphone

En robot, to joysticks og let som en smartphone

... eller hvordan SME-Instrumentet skaber værdi gennem andet og mere end støttemidlerne.
Læs mere

Helt i hus med bæredygtige mursten

Helt i hus med bæredygtige mursten

... eller hvordan SMV-Instrumentet kan bruges til en 1-2 proces med markedsundersøgelse og demonstrationsprojekt.
Læs mere

Næste deadlineS:
FASE 1: 7/5 2019
FASE 2: 3/4 2019

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

ALLE SMV-INSTRUMENTETS FRISTER

Fase 1: 7/5 + 5/9 2019

Fase 2: 3/4, 5/6 og 9/10 2019 + 8/1, 18/3, 19/5 og 7/10 2020

kontakt vores konsulenter

Head_Else

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 96

Head_Siri

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy