SME Innovation associate

… giver tilskud til at ansætte en PhD-uddannet medarbejder fra udlandet i 1 år.

tilskud

100% af Innovationsmedarbejderens løn i en 1-årig periode, samt tilskud til flytteomkostninger, rejser og lignende.

budget

Budgettet for det enkelte projekt afhænger af lønniveauet i det pågældende land.

målgruppe

SME Innovation Associate er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

hvilke Aktiviteter?

Der gives støtte til at ansætte en højtuddannet medarbejder, som skal arbejde med et innovativt projekt i virksomheden.

Vedkommende skal have en PhD og må ikke have boet/arbejdet i samme land som virksomheden i mere end 12 måneder i de seneste 3 år.

Støtte gives til virksomheder, som kan begrunde, at virkeliggørelsen af en konkret innovationsidé kræver færdigheder, som er utilgængelige for virksomheden på nationalt plan.

Tilskuddet er baseret på lump sum funding, som gives på baggrund af et estimeret budget uden efterfølgende behov for dokumentation af afholdte udgifter (kun dokumentation af afsluttede aktiviteter). Budgettet for det enkelte projekt afhænger af lønniveauet i det pågældende land.

deadline:
15. Januar 2020

Forventet ansættelse af den nye medarbejder i september 2020.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

kontakt vores konsulenter

Head_Else

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

Head_Siri

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy