interreg nordsø

… sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsøregionen med henblik på at tackle fælles udfordringer, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

målgruppe

Innterreg Nordsø retter sig mod Nordsøregionen og dækker syv lande. Programmet støtter offentlige myndigheder, interesseorganisationer, videninstitutioner, virksomheder, foreninger og NGO’er.

Projekter skal have en klar relevans for hele Nordsøregionen og skal være Nordsø-specifikke. Samtidig skal projekter have en klart defineret værdi af transnationalt samarbejde.

krav til konsortier

Projekter skal involvere minimum tre partnere fra Nordsøregionen. Det anbefales at involvere partnere fra så mange af de 7 deltagende lande som muligt.

hvilke aktiviteter?

Interreg Nordsø fokuserer på at stimulere innovation inden for fire brede prioriteter:

Tænke i vækst - fremme nordsøregionens økonomier

øko-innovation - stimulere en grøn økonomi

en bæredygtig nordsøregion - beskytte mod klimaforandringer og bevare miljøet

fremme grøn transport og mobilitet

Interreg Nordsø følger en 2-trins ansøgningsproces. Stage 1- ansøgningen er på 5 sider. Efter godkendele indsendes en 40-siders fuld ansøgning med alle detaljer.

fundingprocent: 50%

CO2mmunity: Et europæisk andelssystem for klima-løsninger

CO2mmunity: Et europæisk andelssystem for klima-løsninger

... eller hvordan danske erfaringer kan inspirere internationale modeller.
Læs mere

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52

TeamSDEO_CirclesBW_PDA2

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 (0) 2 280 32 54

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy