fast track to innovation

… giver tilskud til innovative og kommercielt stærke løsninger, hvor målet er at reducere tiden fra innovativ idé til marked. 

Fast Track to Innovation er en del af Horizon 2020, det europæiske program for forskning og innovation.

0

MAKS. tilskud
per projekt

målgruppe

Fast Track to Innovation er målrettet private virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS’er og offentlige organisationer.

Klynger, brancheorganisationer og andre som kan påvirke markedsoptaget af projektets resultater, kan også deltage.

krav til konsortieT

Konsortiet skal bestå af 3-5 juridiske enheder fra minimum 3 forskellige EU-lande eller Horizon 2020 associerede lande. Det er et krav, at private virksomheder deltager i konsortiet, men universiteter og andre aktører kan ligeledes opnå tilskud.

Private, for-profit virksomheder skal have en stor rolle i projektet: de skal stå for min. 60% af det totale budget, og/eller udgøre mindst halvdelen af konsortiet.

Projekterne opfordres til at være tværfaglige, på tværs af forskellige sektorer og teknologier.

hvilke Aktiviteter?

Programmet giver tilskud til innovative aktiviteter tæt på markedet, herunder tests, demonstration, validering af forretningsmodeller, præ-normativ forskning samt standardisering.

Forventet markedsintroduktion skal være senest tre år fra projektstart.

Næste deadline:
22. oktober 2019

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

ALLE FAST TRACK TO INNOVATION FRISTER

22/10 2019 + 19/2, 9/6 og 27/10 2020

kontakt vores konsulenter

Head_Else

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

Head_Siri

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy