EUopstart

… giver danske videninstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer tilskud til at skrive en ansøgning til udvalgte EU-programmer.

EUopSTART har til formål at intensivere antallet af danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Programmet giver tilskud til aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgninger til udvalgte forskningsprogrammer primært under Horizon2020, samt fx. AAL og Eurostars*.

fundingSATSER

Maks. 50% af udgifterne

Partner: Op til 50,000 kr.

Koordinator : Op til 75,000 kr.

Tilskud til ekstern bistand, fx konsulentbistand : Op til 70% af det samlede tilskud

målgruppe

Offentlige organisationer, forskningsinstitutioner, private virksomheder og andre som er berettigede til at søge tilskud under de udvalgte EU-programmer.

For virksomheder gælder der særlige krav herunder at virksomheden skal have eksisteret i min. 1 år på ansøgningstidspunkt og have en omsætning på min. 1 mio. kr. eller tiltrukket ekstern kapital på min. 500.000 kr. eller haft 2 fuldtidsansatte i det seneste år.

krav til konsortier

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere.

hvilke Aktiviteter?

Programmet giver tilskud til dækning af udgifter, som direkte vedrører forberedelsen af ansøgninger. Det kan eksempelvis omfatte lønudgifter, udgifter til afholdelse af møder, seminarer, rejser o.l. eller ekstern konsulentbistand.

*Horizon 2020 | Eurostars | AAL | Europe-Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) BONUS | The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) | Innovative Medicines 2 (IMI2) | Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2) | Clean Sky 2 (CS2) | Bio- based Industries (BBI) | Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) | Shift2Rail | Joint Programming Initiatives

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy