EIC - European innovation council

… er lanceret i pilotform i 2019-2020 som en del af Horizon 2020, det europæiske rammeprogram for forskning og innovation. EIC består af to dele:

EIC Accelerator, der støtter markedsmodningsprojekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.
EIC Pathfinder
, der støtter banebrydende forskningsprojekter med fokus på fremtidens teknologi.

EIC ACCELERATOR

… støtter små og mellemstore virksomheders innovationsprojekter. Der er fokus på banebrydende koncepter, som kan skabe nye markeder eller skabe disruption på eksisterende markeder i både Europa og resten af verden.

Programmet bygger videre på SMV-Intrumentet, men tilbyder nu både tilskud og venturekapital.

målgruppe

EIC Accelerator kan kun søges af SMV’er i EU-lande og lande associeret til H2020. Kun enkeltvirksomheder 
kan søge, ikke konsortier.

projekter

Der er ingen temamæssige begrænsninger – projekterne konkurrerer på nyhedsværdi og potentiale.

 
Der er fokus på projekter, som er relativt tæt på markedet. På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en 
prototype, som er demonstreret i realistisk miljø.

FUNDING

Man kan søge tilskud til markedsmodningen af nye produkter, typisk med fokus på demonstration og 
   validering.

Derudover kan man – valgfrit – også søge om venturekapital til markedslancering og opskalering.

EIC Accelerator er kendetegnet ved stor konkurrence, hvor kun få innovative virksomheder opnår støtte.

tilskud per project

Fra € 0
til € 0


fundingprocent

70%

VENTUREKAPITAL

Op til €15 mio. per virksomhed

Næste deadlineS:
7. oktober 2020

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

EIC PATHFINDER

… bygger videre på FET-programmerne. Pathfinder har fokus på at styrke og mobilisere den europæiske forskerskare, som gennem interdisciplinære projekter skal skabe nye teknologiske paradigmer. 


Der gives tilskud til nyskabende idéer og banebrydende forskning, som kan udvikle fremtidens innovative teknologier.

målgruppe

Målgruppen er konsortier med deltagelse fra mindst tre forskellige EU-medlemslande og associerede lande i Horizon 2020.

proGRAMMER

EIC Pathfinder omfatter to programmer med fokus på Future and Emerging Technologies, henholdsvis FET-Open og FET-Proactive.


FET-Open indkaldelsen ‘Challenging Current Thinking’ støtter nye idéer, som udfordrer nuværende paradigmer og kan skabe radikalt nye teknologier. Der er ikke krav til forskningsfeltet, så længe der fokuseres på innovativ teknologisk udvikling i den meget tidlige udviklingsfase.

FET-Proactive støtter spirende nye teknologier. Der gives støtte til innovative forskningsprojekter med fokus på at udnytte tværfaglige potentialer for innovation og teknologisk udvikling. Der er krav til forskningsfeltet, som skal placere sig inden for prædefinerede temaer.

indkaldelser

I 2020 er der to indkaldelser:


(FETPROACT-EIC-07-2020) Emerging paradigms and communities, som indeholder temaerne:


  • Future technologies for social experience

  • Measuring the unmeasurable – sub-nanoscale science for nanotechnology

  • Digital twins for the life-sciences    (FETPROACT-EIC-08-2020) Environmental intelligence, som indeholder temaerne:


  • New techniques for creating and using dynamic models of environmental evolution
.
  • Radically novel approaches to resilient, reliable and environmentally responsible in-situ monitoring

tilskud (TYPISK)

FET-OPEN € 0
FET-PROACTIVE € 0

FUNDINGPROCENT

100%

Næste deadline:

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy