European Defence Industrial
Development Programme (EDIDP)

… styrker innovation i den europæiske forsvarsindustri.

EDIDP er et pilotprogram forud for den Europæiske Forsvarsfond, der har til formål at skabe et indre marked for forsvarsindustrien og sikre en europæisk konkurrenceevne på det internationale marked.

Programmet støtter...

EDIDP yder støtte til udvikling og innovation af forsvarsteknologier til havs, på jorden, i luften, i rummet og i cyberspace. I 2020 er der afsat €254 mio. til udviklingen af forsvarsprodukter og -teknologier. Herunder er programmet delt op i temaer som blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, maritim overvågning og droneteknologi.

Det er muligt både at søge støtte til udviklingen af nye produkter og teknologier, samt opgradering af allerede eksisterende.

målgruppe

Private og offentlige aktører. Programmet har fokus på at fremme transnationalt samarbejde blandt virksomheder og EU landenes forsvarsmyndigheder.

krav til konsortieT

Konsortiet skal indeholde minimum 3 offentlige eller private aktører i minimum 3 forskellige medlemslande i EU. For nogle aktiviteter kræves der dokumentation for, at mindst to medlemslande har til hensigt at anskaffe produktet eller teknologien på koordineret vis.

funding (Max.)

Studie: 90%

Design: 65%

Livscyklus efficiens: 65%

Prototype: 20%

Test, kvalificering, certificering: 65%

fundingprocenteR

PESCO: 10%-point

SMV I: 5%-point

hvis konsortiet har min. 10% ikke-grænseoverskridende SMV-deltagelse.

SMV II: 2 x SMV-deltagelse

hvis denne udgør min. 10% og er grænseoverskridende.

Mid-caps: 10 %-point

hvis konsortiet har min. 15% mid-cap deltagelse.

deadlineS
1. DECEMBER 2020

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy