CoSME

… har til formål at styrke virksomhedernes konkurreneevne ved at fremme mulighederne for finansiering, erhvervsrådgivning og iværksætteri.

Formål

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) er et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og styrke SMV’ers vækst.

Det er fx gennem tiltag, der fokuserer på at afhjælpe virksomhedernes administrative byrder, uddannelse i iværksætteri og finansielle instrumenter, der gør det nemmere for virksomhederne at låne penge.

målgruppe

Målgruppen for COSME er offentlige myndigheder, erhvervsfremmeaktører, finansieringsselskaber og virksomheder.

indsatsområder

COSME har følgende indsatsområder:

Bedre rammevilkår for virksomheder i EU. 


Iværksætterkultur og -kompetencer. 


Bedre adgang til kapital.

Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU’s indre 
marked, men også globale markeder. 


Størstedelen af COSME’s budget går til at sikre bedre adgang til kapital via oprettelse af finansielle instrumenter, som varetages af Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

Danske banker og kapitalfonde har mulighed for at ansøge EIF om at blive formidlere af de finansielle instrumenter og dermed supplere sine eksisterende produkter med EU-midler.

Løbende calls og deadlines

konsortiestørrelse angives i den specifikke indkaldelse

Støtteprocent: 60-95%

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottensen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy