connecting europe facility

… understøtter EU’s infrastrukturprioriteter inden for Transport, Energi og Telekommunikation i perioden 2014-2020.

programmet

CEF programmet er delt op i 3 underprogrammer, som fokuserer på at forbinde transport, energi og telekommunikationsinfrastrukturer i Europa.

Indkaldelserne under delprogrammerne er delt op i et årligt og et flerårligt arbejdsprogram, hvor forskellige prioriteter vægtes.

1. CEF Transport

… fokuserer på velfungerende infrastruktur, da det er fundamentalt for den europæiske økonomi og er med til at binde det indre marked sammen. CEF transport støtter primært to typer af projekter:

1) Større projekter på tværs af grænser, som eksempelvis Femern Bælt-forbindelsen.

2) Projekter der optimerer de ni transportkorridorer i Europa og som kobler transportkorridorerne optimalt til det regionale og nationale transportnet.

2. CEF ENERGI

… forsøger at imødekomme, at EUs energiinfrastruktur er aldrende og ikke er i ikke egnet til at matche den fremtidige efterspørgsel efter energi sin nuværende tilstand.

Der er både behov for at opgradere de eksisterende energitransmission infrastrukturer og at bygge nye infrastrukturer.

3. CEF Telekom

… vil forbedre telekommunikationsinfrastruktur, der defineres som bredbåndsnet og digital service infrastruktur.

CEF telekommunikation støtter projekter der medvirker til at:

Forbedre konkurrenceevnen for den europæiske økonomi, særligt for SMV’ere.

Fremme sammenkoblingen og interoperabiliteten af nationale, regionale og lokale netværk.

Øge adgangen til sådanne netværk for at opnå et Digitalt Indre Marked.

Løbende calls og deadlines

IKKE KRAV OM TRANSNATIONALE PARTNERSKABER

Støtteprocent: MAX. 100%

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 234 68 52

TeamSDEO_CirclesBW_PDA2

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 (0) 2 280 32 54

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy