AAL - Active assisted living

… giver tilskud til projekter der fremmer sund aldring gennem digitale løsninger og økosystemer.

0

MAKS. tilskud per projekt

0

MAKS. tilskud til danske partnere per projektfundingprocenter

VIRKSOMHEDER: Op til 65-75%

UNIVERSITETER/UC: Op til 90% (+44% overhead)

ANDRE: Op til 90%

GTS'ER : Op til 60%

OFFENTLIGE HOSPITALER : Op til 90% (+3,1% overhead)

målgruppe

Universiteter, forskningsorganisationer, private virksomheder, slutbrugerorganisationer og andre.

krav til konsortieT

Konsortiet skal inkludere en SMV og en slutbrugerorganisation. Der er krav om samarbejde mellem 3 aktører fra mindst 3 AAL-partnere: Danmark, Belgien, Holland, Italien, Norge, Rumænien, Spanien, Taiwan og Østrig,

I AAL-programmet spiller slutbruger en vigtig rolle i flere dele af processen, herunder co-creation, tests, evaluering og implementering af løsninger.

Slutbrugere kan være de ældre selv, en omsorgsperson i direkte kontakt med de ældre – for eksempel pårørende og plejecentre – samt offentlige institutioner og organisationer som bidrager til AAL-produkter eller services gennem organisering, betaling eller facilitering.

om 2020-indkaldelsen

Indkaldelsen giver mulighed for mere fleksibilitet med hensyn til omfang, størrelse og varighed af de forslåede projekter (inklusiv små samarbejdsprojekter).

Danske partnere har kun mulighed for at deltage i små samarbejdsprojekter.

Indkaldelsen er åben for at udvikle ICT-baserede løsninger, der er målrettede mod ethvert anvendelsesområde indenfor AAL-domænet.

Løsningerne skal integreres i strategierne fra de deltagende slutbrugerorganisationer, tjenesteudbydere og virksomhedspartnere.

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy