AAL - Active assisted living

… giver tilskud til projekter der forbedrer ældres autonomi, deltagelse i socialt liv og mobilitet gennem innovativ informations- og kommunikationsteknologi (ICT).

0

MAKS. tilskud
per projekt

0

MAKS. tilskud
Til danske partnere per projekt

fundingprocenter

Op til 0 %
Op til 0 %
Op til 0 %

+44% overhead

Op til 0 %

+3,1% overhead

Op til 0 %

målgruppe

Universiteter, forskningsorganisationer, private virksomheder, slutbrugerorganisationer og andre.

krav til konsortieT

Konsortiet skal inkludere en SMV og en slutbrugerorganisation. Der er krav om samarbejde mellem 3 aktører fra mindst 3 AAL-partnerlande: Danmark, Belgien (Bruxelles og Flandern), Holland, Italien (MoH og Friuli Venezia Giulia), Norge, Portugal, Rumænien, Spanien og Østrig,

I AAL-programmet spiller slutbruger en vigtig rolle i flere dele af processen, herunder co-creation, tests, evaluering og implementering af løsninger.

Slutbrugere kan være de ældre selv, en omsorgsperson i direkte kontakt med de ældre – for eksempel pårørende og plejecentre – samt offentlige institutioner og organisationer som bidrager til AAL-produkter eller services gennem organisering, betaling eller facilitering.

hvilke Aktiviteter?

Danske projekter kan søge tilskud til ”Small Collaborative Projects”, der skal udforske nye idéer, koncepter og tilgange til ICT-baserede løsninger – produkter, systemer og services – blandt ældre.

Løsningerne kan være forbedrende indenfor forskellige aspekter af ældres livskvalitet, herunder sundhed og omsorg, fritid og kultur, mobilitet og transport, arbejde og læring, sikkerhed samt information og kommunikation.

Projektvarighed: 6-9 måneder.

kontakt vores konsulenter

Head_Else

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

Head_Allan

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 50

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy