18-05-2017

Urbact III

URBACT III er EU’s program for europæisk udveksling og læring for at fremme bæredygtig byudvikling i perioden 2014-2020.

Programbeskrivelse
Det overordnede formål med URBACT III-programmet er at fremme bæredygtig byudvikling. Programmet skal fungere som et udvekslings- og læringsprogram der skal lette udvekslingen af viden og god praksis mellem europæiske byer med henblik på at fremme en integreret bæredygtig udvikling og forbedre effektiviteten af ​​regional- og samhørighedspolitik. URBACT III-programmet vil bidrage til at skabe en mekanisme for vidensudveksling og læring, der vil bidrage til at europæiske byer bedre kan håndtere nye urbane emner i relation til de tre EU2020 prioriterer: smart, vedvarende og inkluderende vækst. URBACT III-programmet vil herudover bidrage til bedre planlægning og gennemførelse af integrerede urbane strategier i europæiske byer. URBACT III inkluderer alle medlemslande samt Norge og Schweiz.

URBACT III-programmet har fire hovedformål:

  1. Politikleveringskapacitet: forbedre byernes kapacitet til at forvalte bæredygtig politik og praksis på en integreret og aktiv måde.
  2. Politik design: forbedre designet af bæredygtige strategier og handlingsplaner i byerne.
  3. Politik implementering: gennemførelsen af samt forbedring af implementeringen af integreret og bæredygtige urbane strategier og handlingsplaner. Dette vil primært ske via videndeling i implementerings- samt transfernetværk.
  4. Opbygge og dele viden: Sikre at beslutningstagere og udøvere på alle niveauer (EU, nationalt, regionalt og lokalt) har øget adgang til viden og deler praksis på alle niveauer af bæredygtig byudvikling med henblik på at forbedre byudviklingspolitik.

For at nå de fire hovedmål vil URBACT III udvikle tre typer indsatser: tværnational udveksling, kapacitetsopbygning samt kapitalisering og formidling.

Programmets målgruppe
Offentlige myndigheder og lignende offentlige organer.

Budgetstørrelse
EUR 74,3 millioner i perioden 2014-2020

Støtteprocent
Op til 70 pct.

Konsortiestørrelse
Angives i den specifikke indkaldelse

Indkaldelsesdato
Den første indkaldelse er offentliggjort i foråret 2015 med deadline 16. juni
Urbact III har også en markedsplads for projektpartnere

Nyttige links
Læs mere om Urbact III 

Download vores programblad for Urbact III