29-06-2018

Tredje Sundhedsprogram

Det Tredje Sundhedsprogram skal hjælpe til med at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslandene, der skaber bedre politikker til gavn for borgerne.

Programmet betragter innovation i sundhedsvæsenet fra en bred forstand, hvor det ikke kun er teknologier og nye produkter, der anses som innovation. Det er også innovation at tænke i nye løsninger ift. hvordan sundhedsvæsenet er organiseret, hvordan ressourcernes bruges, og hvordan systemet er finansieret.

Målet med innovation i sundhedsvæsenet er dermed at hjælpe med at reducere sundhedssektorens omkostninger, samtidig med at man forbedrer kvaliteten af denne.

Specifikke mål:

  • At fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gunstige miljøer for en sund livsstil ud fra princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker

  • At beskytte EU borgere mod sundhedstrusler på tværs af grænser

  • At bidrage til innovative, effektive og mere sikre sundhedssystemer

  • At lette EU-borgernes adgang til bedre og mere sikre sundhedsydelse

Programmets målgruppe

Organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan opnå støtte under programmet.

Budgetstørrelse:

449,4 mio. euro for perioden 2014-2020

Støtteprocent:

Op til 60 % for medlemslande med en høj BNI, op til 80 % for medlemslande med en lav BNI (under 90 % af EU’s gennemsnit)

Konsortiestørrelse:

Minimum tre partnere fra tre forskellige medlemslande

Indkaldelsesdato:

Løbende. Se aktuelle deadlines her

Nyttige links

Det Tredje Sundhedsprogram

Hjemmeside for Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Download vores programblad om Tredje Sundhedsprogram