13-06-2018

SMV-instrumentet

SMV-instrumentet (en del af Horizon 2020) støtter gode idéer med et tydeligt markedspotentiale og gør vejen til markedet kortere for små og mellemstore virksomheder.

Programbeskrivelse
SMV-instrumentet er en del af det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, der løber i perioden 2014-2020. Programmet giver små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mulighed for at søge støtte til de sidste faser på vejen mod markedet. Der er fokus på innovative produkter, med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.

Programmets målgruppe
Programmet er henvendt til SMV’er i EU-medlemslande eller associerede lande i Horizon 2020.

SMV-instrumentet er inddelt i tre faser. Der ydes direkte finansiel støtte i fase 1 og 2, mens der gives råd og vejledning om kommercialisering i fase 3. Fase 1 og 2 kan ansøges uafhængigt af hinanden.

Fase 1 – Feasibility studie:
Der gives et standardbeløb på 50.000 EUR til at gennemføre et teknisk og markedsmæssigt feasibility studie over en periode på 6 måneder.

Fase 2 – Demonstration og markedsmodning:
Der gives €500.000-2,5 mio. til markedsmodningen af nye produkter, typisk med fokus på demonstration. Støttesatsen er 70%. På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en prototype, som er demonstreret i realistisk miljø.

Fase 3 – Kommercialisering og introduktion til markedet: 
I denne fase gives der ikke direkte finansiel støtte. SMV-instrumentet støtter kommercialisering af produktet ved at fordre nemmere adgang til privat kapital. Samtidig gives der støtte i form af rådgivning og coaching om finansiering, patenter, netværk mv.

Budgetstørrelse:
2,8 mia. EUR for perioden 2014-2020

Støtteprocent:
Fase 1: 70% af de støtteberettigede udgifter. Der gives et standardbeløb på 50.000 EUR.
Fase 2: 70% af de støtteberettigede udgifter. Tilskuddet forventes at udgøre 0,5-2,5 mio. EUR.
Fase 3: Intet tilskud, men rådgivning i forbindelse med endelig markedsforberedelse og kommercialisering af produktet

Konsortiestørrelse:
Der er ikke krav til partnere.

Indkaldelsesdato:
Fase 1 og 2 har frist hvert kvartal.

Nyttige links
Læs mere her
Download vores programblad for SMV-Instrumentet - du kan også hente programbladet i en engelsk version