18-05-2017

Rettigheder og Unionsborgerskab

Programmet for grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab understøtter EU-traktaternes bestemmelser om individets rettigheder samt menneskerettighederne

Programbeskrivelse

Formålet for programmet for Rettigheder og Unionsborgerskab er at støtte initiativer, som medvirker til: 

  • At fremme ikke-diskrimination og forebygge intolerance
  • At forebygge vold mod og fremme rettighederne for handicappede, kvinder, børn og andre udsatte grupper
  • At sikre det højeste niveau af databeskyttelse
  • At fremme unionsborgerskabsrettigheder
  • At sikre forbrugerrettigheder

Programmet giver midler som projektstøtte og gennem offentlige udbudskontrakter til projekter, som bidrager til ovennævnte formål. Det kan være i form af træningsaktiviteter, analyser, gensidig læringsaktiviteter og samarbejde, oplysningsaktiviteter og støtte til aktører som NGO’er og myndigheder.  

Alle aktiviteter, som får midler, skal producere resultater, som rækker ud over den enkelte medlemsstat.

Programmets målgruppe

Universiteter, forskningscentre, lokale og regionale myndigheder, skoler, NGO’er, internationale organisationer med mere.

Budgetstørrelse:

EUR 439 mio. i perioden 2014-2020

Støtteprocent:

Mellem 80 og 95 %

Konsortiestørrelse:

Angives i den specifikke indkaldelse

Indkaldelsesdato:

Løbende. Se aktuelle deadlines her 

Nyttige links

Læs mere om programmet

Download vores programblad for Rettigheder og Unionsborgerskab