18-05-2017

Europa for Borgerne

Europa for borgerne er EU’s program for styrkelse af borgerdeltagelse i EU i perioden 2014-2020.

Programbeskrivelse
Europa for borgerne støtter projekter som inddrager borgerne i at huske den europæiske historie, samt at forstå den politiske beslutningsproces og hvad der sker politisk på EU-niveau. Aktiviteterne kan have forskellige former, eksempelvis borgermøder, arrangementer, partnerskaber, netværk og civilsamfundsorganisationer. Herudover støttes initiativer som stimulerer civilsamfundet i Europa, via eksempelvis debatter, studier og netværk med Europæisk dimension. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i et aktivt medborgerskab.

Programmet har tre fokusområder:

1. Europæisk historieerindring
Programmet støtter projekter som øger opmærksomheden omkring historiebevidsthed, EU’s fælles historie og værdier, samt EU’s mål.

2. Demokratisk engagement og deltagelse
Målet er at fremme demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, blandt andet ved at udvikle borgernes forståelse og mulighed for at deltage i EU’s beslutningsproces. Programmet støtter projekter som fremmer solidaritet, interkulturel læring, socialt engagement og frivilligt arbejde på EU-niveau.

Følgende aktiviteter vil få støtte:

  • Venskabsby samarbejde: Samarbejde mellem to byer for øget politisk deltagelse i EU.
  • Netværk af venskabsbyer: Langsigtede samarbejdsprojekter mellem flere kommuner.
  • Civilsamfundsprojekter: Projekter bør bidrage til at inddrage borgere direkte i EU politik Et civilsamfundsprojekt skal omfatte mindst to af følgende tre aktiviteter: fremme af samfundsengagement og solidaritet, indsamling af holdninger og/eller frivilligt arbejde.

3. Værdiskabelse
Formålet er at øge læringsudbytte af projekterne og sikre en langvarig effekt. Under værdiskabelse, støttes vurderinger og analyser af projekter fra ovenstående indsatsområder, f.eks. igennem netværksmøder og vidensudveksling.

Programmets målgruppe
Civilsamfundsorganisationer, interesseorganisationer, NGO’er, kommuner, regioner, tænketanke, universiteter og forskningsinstitutioner.

Budgetstørrelse
EUR 185,468 millioner

Støtteprocent
Mellem 60 pct. og 100 pct.

Konsortiestørrelse
Mellem 2 og 4 partnere som minimumskrav

Indkaldelsesdato:
Løbende. Se aktuelle deadlines her

Nyttige links

Læs mere om programmet       

Download vores programblad om Europa for Borgerne

Læs også Kulturstyrelsens folder og hjemmeside om programmet