10-07-2018

Interreg Nordsøen

INTERREG Nordsø 2014-2020 sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsø-regionen med henblik på at kunne tackle fælles udfordringer, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

Programbeskrivelse
INTERREG Nordsø fokuserer på at stimulere innovation indenfor 4 prioriteter:

Prioritet 1: Tænke i vækst - Fremme vækst i Nordsø-regionens økonomier
Inden for prioritet 1 gives støtte til projekter, der: 1) udvikler nye, eller forbedrer længerevarende videnspartnerskaber, 2) øger regional innovationsstøtte til at forbedre langsigtet innovation og støtte smart specialisering; og 3) stimulerer den offentlige sektor til at kunne skabe innovationsefterspørgsel og innovationsløsninger for at forbedre leveringen af den offentlige service.

Prioritet 2: Øko-innovation - Stimulering af grøn økonomi
Inden for prioritet 2 er det overordnede formål at reducere det samlede energiforbrug ved dels at støtte den nye generation af vedvarende energi og dels at fremme nye teknologier og processer. Der gives støtte til projekter der gør økonomien grønnere eller reducerer miljøpåvirkningen i Nordsøområdet.

Prioritet 3: En bæredygtig Nordsø-region - Beskytte mod klimaændringer og bevare miljøet
Indenfor prioritet 3 gives støtte til projekter der 1) demonstrerer nye eller forbedrede metoder til at støtte områder ramt af klimaforandringer. Metoder der er ”bygget med naturen” prioriteres, og 2) Udvikler nye metoder for langsigtet bæredygtig forvaltning af økosystemerne i Nordsøen. Det kan f.eks. være udvikling og testning af metoder og teknologier til at tackle miljøproblemer.

Prioritet 4: Fremme grøn transport og mobilitet
Formålet med prioritet 4 gives støtte til projekter, som 1) udvikler og demonstrerer og/eller forbedrer transport- og logistikløsninger der kan flytte godstransport væk fra veje, 2) Stimulerer markedsdelen og anvendelsen af grøn transport som løsning for regional gods- og persontransport. Projekter kan f.eks. demonstrere alternative transportmuligheder som f.eks. bildeling, multifunktionelle køretøjer, miljøvenlige brændstoffer til offentlig transport mv.

Projekter skal have en klar relevans for hele Nordsø-regionen og skal være Nordsø-specifikke. Samtidig skal projekter have en klart defineret værdi af transnationalt samarbejde.

Programmets målgruppe
Offentlige institutioner og myndigheder, nationale og europæiske interesseorganisationer og institutter, vidensinstitutioner, virksomheder, særligt SMV’ere, samt foreninger, NGO’ere, mv.

Budgetstørrelse
EUR 329 mio. i perioden 2014-2020

Støtteprocent
50 %

Konsortiestørrelse
Angives i den specifikke indkaldelse

Indkaldelsesdato

Løbende.

Du kan læse mere om de kommende indkaldelser her.  

Nyttige links
Læs mere om programmet.

Download vores programblad for INTERREG NORDSØ