18-05-2017

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram, der støtter forskning og innovation med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser

Programbeskrivelse
Horizon 2020 er EU’s flagskib inden for forskning og innovation. Det understøtter EU’s 2020 strategi med fokus på smart, bæredygtig og inklusiv vækst og beskæftigelse.

Horizon 2020 består af tre forskellige søjler, videnskab i topklasse, industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer som for eksempel sundhed og bæredygtig energi.

Inden for disse søjler findes mange muligheder for at søge EU-midler til projekter, som producerer verdensklasse forskning, udvikler innovative løsninger på Europas udfordringer, støtter virksomhedsprojekter og fremmer offentligt-privat samarbejde. 

Midlerne i Horizon 2020 består af projektstøtte, priser, udbudskontrakter og finansielle instrumenter inden for en lang række af sektorer fra landbrug, transport og bioteknologi.

Programmets målgruppe
Alle typer af offentlige og private organisationer kan deltage.

Budgetstørrelse
EUR 77 mia. euro i perioden 2014-2020

Støtteprocent
Op til 100 %

Konsortiestørrelse
De fleste indkaldelser kræver mindst tre partnere fra tre forskellige lande 

Indkaldelsesdato
Løbende. Se EU's participant portal

Nyttige links
Læs mere om Horizon 2020
Læs vores Horizon 2020 Q&A
Download vores programblad for Horizon 2020