08-06-2018

Fast Track to Innovation

Nøglen til vækst i Europa er muligheden for at skabe ny viden og fremme, at nye idéer bliver til kommercielt attraktive produkter, processer og services. Med programmet Fast Track to Innovation (en del af Horizon 2020) kommer innovative idéer tættere på markedsintroduktionen.

Programbeskrivelse
Fast Track to Innovation yder tilskud til innovationsaktiviteter, som er tæt på markedet. Der kan søges inden for alle Horizon2020 temaer, for eksempel IKT, sundhed og transport. Både offentlige og private aktører kan ansøge, men industrien skal fylde mest i projektet.

Målet er at:

  • Reducere tiden fra idé til marked
  • Stimulere deltagelsen af førstegangsansøgere til EUs innovationsmidler
  • Øge den private sektors investeringer i forskning og innovation

Programmets målgruppe
Alle juridiske enheder, både offentlige og private, kan søge om midler under Fast Track to Innovation.

Konsortiestørelse
Ansøger skal være et konsortium bestående af minimum tre og maksimum fem partnere, repræsenterende minimum tre EU lande (eller associerede lande). Industrien skal ’dominere’ konsortiet: minimum halvdelen af konsortiet skal udgøres af private, for-profit virksomheder og/eller 60 % af budgettet skal være til private, for-profit virksomheder.

Budgetstørrelse
100 millioner EUR i 2018.

Støtteprocent
Der kan gives op til 70 % i støtte.  EU-tilskuddet kan maksimalt udgøre tre millioner euro.

Indkaldelsedato
Der er tre frister årligt. I 2018 er der følgende frister: 21. februar, 31. maj og 23. oktober.

Nyttige links
Læs mere her
Download vores programblad.