28-08-2018

Eurostars

Eurostars støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher.

Eurostars er et samarbejdsprogram mellem Europa-Kommissionen og 36 Eurostars-medlemslande i det fællesstatslige EUREKA-netværk. Projekter i Eurostars-regi finansieres både af Europa-Kommissionen og de enkelte medlemslande.

Programmets målgruppe
Eurostars yder økonomisk støtte indenfor alle fagområder til projekter, som har stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.

Projekterne skal ledes af ’forskningsintensive’ SMV’er, der bruger mindst 10 % af deres omsætning eller samlede arbejdsstyrke på forskning og/eller udvikling. Der er krav om samarbejde mellem aktører fra mindst to forskellige Eurostars lande. SMV’erne kan samarbejde med for eksempel andre SMV'er, universiteter, GTS’er, store virksomheder eller offentlige aktører – afhængigt af reglerne i partnerlandet.

Danske Eurostars deltagere kan maksimalt modtage 300.000 EUR i tilskud per projekt hvis man er én dansk partner og 500.000 EUR hvis man er mere end én dansk partner i projektet. Danske SMV’er kan op til 75 % i støtte, mens andre danske aktører støttes med 25-90 %.

Budgetstørrelse:
1.14 mia. EUR i perioden 2014-2020


Støtteprocent:

SMV'er Op til 75%
Store virksomheder 25-60% afhængig af om en dansk SMV deltager
Universiteter  Op til 90% af de faktiske omkostninger + 44% overhead hvis en dansk SMV deltager i projektet og 40% uden en dansk SMV
Godkendte teknologiske institutter  Op til 60% af de faktiske omkostninger + overhead hvis en dansk SMV deltager i projektet og 40% uden dansk SMV

 

Konsortiestørrelse:
Minimum to partnere fra to forskellige lande. Foruden EU-medlemslande deltager også Norge, Island, Schweiz, Tyrkiet, Sydkorea, Sydafrika, Canada og Israel.

Indkaldelsesdato:
Der er to årlige ansøgningsfrister, typisk i foråret og efteråret. I 2019 er fristerne den 28. februar og 12. september. 

Nyttige links
Link til yderligere information om Eurostars
Link til yderligere information om Eurostars i Danmark

Download vores programblad om Eurostars og her på engelsk