18-05-2017

Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa er EU’s nye støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2014-2020. Et Kreativt Europa erstatter det tidligere kulturprogram (2007-2013).

Programbeskrivelse

Programmet skal hjælpe kultursektoren med at komme ind i den digitale tidsalder og globalisering. Programmet er inddelt i tre dele:

  1. Kultur (herunder støttes kulturelle og kreative sektorer)
  2. Medie (herunder støttes den autovisuelle sektor)
  3. En tværsektoriel del der adresserer alle kulturelle og kreative sektorer.

Støtte til kultur

Den kulturelle del har fokus på kapacitetsopbygning og tværnational udbredelse, herunder international turné, nye europæiske platforme samt mere strategiske støttepakker til litterære oversættelser til forlag deriblandt støtte til reklame. Hovedformålet er dels at støtte de europæiske kulturelle og kreative sektorer til at kunne fungere transnationalt og internationalt, og dels at fremme transnational cirkulation af kulturelt og kreativt arbejde samt mobilitet af kreative og kulturelle personer.

Støtte til medier

Medie-underprogrammet er målrettet film- og tv-branchen. Programmet skal hjælpe SMV’ere og organisationer med at få adgang til den kulturelle og kreative sektor i Europa. Samtidig støttes initiativer der tiltrækker et større publikum, sætter fokus på kulturel uddannelse og udsender audiovisuelle europæiske arbejder i tv, mv.

I 2014 blev tre initiativer lanceret: publikumsudvikling og filmkundskab, internationale medproduktioner og videospil.

Den tværsektorielle del: Støtte til alle kreative og kulturelle sektorer

Den tværsektorielle del består af to dele: Den første del vil etablere en finansiel facilitet, der giver små kulturelle og kreative virksomheder mulighed for at låne penge til at opstarte deres projekt. Den anden del har til formål at støtte: Transnationalt samarbejde om politik samt udveksling af erfaring mellem beslutningstagere, nye tilgange til publikumsudvikling og forretningsmodeller, kendskab til kultur og medier samt dataindsamling.

Programmets målgruppe

Kommuner, organisationer, foreninger og virksomheder,

Budgetstørrelse

EUR 1,8 milliarder i perioden 2014-2020, heraf 15 % til den tværsektorielle del, 30 % til den kulturelle del og 55 % til mediedelen.

Støtteprocent

Op til 50 %

Konsortiestørrelse

Angives i de specifikke indkaldelser.

Indkaldelsesdato

Flere ansøgningsfrister årligt. Se åbne indkaldelser her

Nyttige links

Læs mere om Et Kreativt Europa

Download vores programblad for Et Kreativt Europa