17-08-2018

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for uddannelse, ungdom og idræt i perioden 2014-2020. Erasmus+ erstatter det tidligere Lifelong Learning Programme.

Programbeskrivelse
Erasmus+ er EU’s støtteprogram for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020. Erasmus+ tager udgangspunkt i områderne uddannelse, ungdom og idræt, fordi de i høj grad kan bidrage til at tackle de samfundsøkonomiske forandringer, som er de største udfordringer i Europa frem til udgangen af dette årti.

Det overordnede mål er at støtte programlandenes indsats for effektivt at udnytte Europas menneskelige talent og sociale potentiale og samtidig bekræfte princippet om livslang læring ved at lade tilskuddet være betinget af formel, ikke-formel og uformel læring på uddannelses- og ungdomsområderne.

Hvordan er Erasmus+ struktureret?

  • Key Action 1 – Enkeltpersoners mobilitet
  • Key Action 2 – Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
  • Key Action 3 – Tilskud til reform af politikker
  • Jean Monnet-aktiviteter
  • Idrætsarrangementer og partnerskaber

De enkelte aktioner ligger under fem overordnede områder i Erasmus+ Programmet, som er uddannelse, ungdom, tre key actions, Jean Monnet og idræt.

Programmets målgruppe
Erasmus+ er åbent for studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og fagfolk fra hvilket som helst offentligt eller privat organ inden for uddannelse, træning, ungdom og sport samt organisationer, institutioner og organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet.

Budgetstørrelse:
14,7 mia. euro for perioden 2014-2020

Støtteprocent:
Afhænger af den enkelte aktion

Konsortiestørrelse:
Projekter gennemføres i tværnationale partnerskaber omfattende et antal deltagende partnere fra et antal forskellige EU-medlemslande. Kravet om deltagerantal og landeantal varierer og afhænger af den enkelte aktion i Erasmus+. I nogle tilfælde kan såkaldte ”partnerlande” også deltage i projekter

Nyttige links
Erasmus+
Programguide

Download vores programblad her.