18-05-2017

EaSI

EaSI har til formål at fremme beskæftigelsen i Europa og sikre social sikkerhed, forbedre arbejdsmiljø samt bekæmpe social eksklusion og fattigdom.

Programbeskrivelse

Programmet EaSI (Employment and Social Innovation) administreres direkte af Europa-Kommissionen, og det er sammensat af tre forskellige akser: PROGRESS, EURES og Micro-finance and Social Entrepreneurship.

Programmet understøtter implementeringen af Europe 2020 strategien inden for områderne beskæftigelse, sociale forhold og inklusion ved at fokusere på innovative projekter med et europæisk perspektiv. Programmet giver midler til følgende projekter:

PROGRESS: Projekter, som fremmer modernisering af beskæftigelses- og sociale politikker inden for arbejdsløshed, social sikkerhed, social inklusion og arbejdsmiljø.

EURES: Projekter, som fremmer mobilitet på arbejdsmarkedet ved en større gennemsigtighed omkring jobopslag og -ansøgninger samt udvikling af rekrutteringstjenester og partnerskaber på tværs af grænserne.

Micro-finance and Social Entrepreneurship: Projekter, som støtter social entreprenørskab, mikrokreditter samt mikrolån til udsatte grupper.

Budgetstørrelse:

EUR 920 millioner i perioden 2014-2020

Støtteprocent:

PROGRESS: Op til 80 %

EURES: Op til 95 %

Micro-finance: Max. 0,5 mio. euro i støttebeløb

Konsortiestørrelse:

Angives i den specifikke indkaldelse

Indkaldelsesdato:

Løbende. Se åbne indkaldelser her

Programmets målgruppe

Offentlige og private myndigheder, organisationer og virksomheder. De tre forskellige delprogrammer har hver især specifikke krav til målgruppen for midlerne.

Nyttige links

Læs mere om EaSI

Download vores programblad for EaSI