05-07-2018

COSME

COSME-programmet har til formal at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at fremme mulighederne for finansiering, erhvervsrådgivning samt iværksætteri.

Programbeskrivelse:
COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) er et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og styrke SMV'ers vækst.

Det sker ved en lang række forskellige indsatser. Tiltag, der fokuserer på at afhjælpe virksomhedernes administrative byrder, uddannelse i iværksætteri og finansielle instrumenter, der gør det nemmere for virksomhederne at låne penge.

COSME har følgende indsatsområder:

  • Bedre rammevilkår for virksomheder i EU
  • Iværksætterkultur og -kompetencer
  • Bedre adgang til kapital
  • Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU's indre marked, men også globale markeder.

Størstedelen af COSME's budget går til at sikre bedre adgang til kapital via oprettelse af finansielle instrumenter, som varetages af Den Europæiske Incvesteringsfond (EIF). Danske banker og kapitalfonde har mulighed for at ansøge EIF om at blive formidlere af de finansielle instrumenter og dermed supplere sine eksisterende produkter med EU-midler.

Programmets målgruppe:
Offentlige myndigheder, erhvervsfremmeaktører, finansieringsselskaber samt virksomheder.

Budgetstørrelse:
EUR 2,5 mia. i perioden 2014-2020

Støtteprocent:
Mellem 60 og 95 % afhængig af den aktuelle indkaldelse.

Konsortiestørrelse:
Angives i den specifikke indkaldelse

Indkaldelsesdato:
Løbende. Se åbne indkaldelser her

Nyttige links
Læs mere om COSME

Download vores programblad til COSME