06-06-2018

CEF (transport, energi og tele)

Connecting Europe Facility (CEF) er EU’s program for at støtte EU’s infrastruktur-prioriteter inden for Transport, Energi og Telekommunikation i perioden2014-2020

Programbeskrivelse
Formålet med CEF-programmet er, at støtte EU’s infrastrukturprioriteter inden for Transport, Energi og Telekommunikation i perioden 2014-2020.

CEF programmet er delt op i tre underprogrammer, som fokuserer på at forbinde 1) transport, 2) energi og 3) telekommunikationsinfrastrukturer i Europa. Indkaldelserne under delprogrammerne er delt op i et årligt og et flerårligt arbejdsprogram, hvor forskellige prioriteter vægtes. 

Delprogram 1 - CEF Transport – fokuserer på velfungerende infrastruktur, da det er fundamentalt for den europæiske økonomi og er med til at binde det indre marked sammen. CEF transport støtter primært to typer af projekter:

  1. Større projekter på tværs af grænser, som eksempelvis Femern Bælt-forbindelsen,
  2. Projekter der optimerer de ni transportkorridorer i Europa og som kobler transportkorridorerne optimalt til det regionale og nationale transportnet.

Delprogram 2 - CEF Energi – forsøger at imødekomme, at EUs energiinfrastruktur ikke er aldrende og ikke er ikke egnet til at matche den fremtidige efterspørgsel efter energi i sin nuværende tilstand. Der er behov for at opgradere de eksisterende energitransmission infrastrukturer samtidig med at der er behov for at udvikle nye energitransmission infrastrukturer.

Delprogram 3 - CEF Telekommunikation – vil forbedre telekommunikationsinfrastruktur, der defineres som bredbåndsnet og digital service infrastruktur. CEF telekommunikation støtter projekter der medvirker til at: Forbedre konkurrenceevnen for den europæiske økonomi – særligt for SMV’ere; fremme sammenkoblingen og interoperabiliteten af nationale, regionale og lokale netværk; samt øge adgangen til sådanne netværk for at opnå et Digitalt Indre Marked.

Programmets målgruppe
Forskningscentre, regionale og lokale myndigheder, virksomheder, myndigheder, stater, statslige udviklingsorganisationer, SMV'er og universiteter.

Budgetstørrelse: 26 mia. euro for perioden 2014-2020

Støtteprocent: Op til 100 % alt efter projekttype (Angives i de specifikke indkaldelser)

Konsortiestørrelse: Der er ikke krav om tværnationalt partnerskab.

Du kan læse mere om de åbne calls/indkaldelser her.

Nyttige links
Læs mere om CEF

Download vores programblad for CEF