Trin 5: Godkendt eller afvist?

Når du er færdig med at skrive ansøgningen i samarbejde med partnerne skal den sendes ind. Hvor lang tid du skal vente på at få svar, afhænger af de forskellige EU programmer, men som tommelfingerregel kan du forvente ca. tre måneders ventetid. I denne periode er det dog vigtigt fortsat at holde kontakten til projektparterne, så I kan være klar til at starte, hvis projektet bliver godkendt.

Godkendt ansøgning

Frugten af alt forarbejdet har båret frugt, og du er nu tæt på at kunne implementere projektet. Det er dog vigtigt at bemærke, at en godkendelse ikke er det samme som at projektet straks kan sættes i gang. Der går oftest to til tre måneder fra en ansøgning bliver godkendt til projektet officielt kan starte.

Forhandling med Kommissionen

Efter godkendelsen af projektet følger en invitation til at forhandle med Kommissionen. Denne forhandling vil typisk tage udgangspunkt i ansøgnings-evaluatorernes kommentarer, som altid er vigtige at bemærke sig.

Hvis ikke parterne kan blive enige, vil processen ende med en afvisning, men oftest når parterne dog til enighed, og du kan nu begynde at forberede iværksættelsen af dit projekt. I den forbindelse kan du også trække på erfaringerne hos Det Syddanske EU-Kontor, som også står til rådighed i implementeringsfasen.

Ansøgning afvist

En afvist ansøgning vil blive fulgt af kommentarer fra de, der har evalueret den. Kommentarerne kan enten være enkelte ord eller en detaljeret beskrivelse af, hvordan projektet kan forbedres. Uanset kommentarerne, er de altid vigtige at bide mærke i.

Tilpas og genindsend ansøgningen?

Afhængig af hvilke kriterier, din ansøgning ikke lever op til, har man ofte mulighed for at tilpasse ansøgningen de formelle krav og genindsende ansøgningen. Før du beslutter dig for at genindsende ansøgningen, skal du sikre dig at det er umagen værd – typisk vil ansøgninger blive evalueret ud fra kriterierne i den næste ansøgningsrunde, og altså ikke de kriterier, som du oprindeligt søgte ud fra. Hvis dit projekt er blevet afvist pga. manglende europæisk merværdi, vil det ofte være svært at få den godkendt anden gang, mens det f.eks. ofte er nemmere at tilpasse tekniske detaljer i ansøgningen.

Skulle det ske, at ansøgningen bliver afvist, vil Det Syddanske EU-Kontor også kunne yde vejledning om det næste skridt.