Trin 4: Ansøgningen

En afgørende forudsætning for at kunne skrive en god ansøgning er, at forstå programmets krav ned i detaljerne. Hvis ansøgningen ikke opfylder kravene, vil den ikke blive godkendt. Også her kan Det Syddanske EU-kontor kan hjælpe dig, da vi har meget erfaring med og stort kendskab til de forskellige EU-programmer. Derfor kan det være en hjælp at sende din ansøgning forbi os, så vi kan rådgive om, hvorvidt ansøgningen lever op til programmets krav.

Det er desuden vigtigt at huske at de, der skal vurdere projektet, ikke nødvendigvis har den samme baggrundsforståelse og entusiasme som projektets partnere. Teksten i ansøgningen skal derfor være overbevisende, let at forstå og bære præg af at projektet er gennemtænkt.

Formuler et realistisk budget

Udover selve ansøgningen er forberedelsen af et realistisk budget et af de vigtigste aspekter i udviklingen af et projekt. Det er et essentielt dokument og bliver gennemgået minutiøst når ansøgningen vurderes. Igen er det vigtigt at have sat sig ind i programmets detaljer, idet forskellige EU programmer har forskellige finansieringsmetoder, og graden af medfinansiering fra partnerne varierer.

Derudover har det betydning, om pengene udbetales forud eller bagud, hvilket igen afhænger af det pågældende program, ligesom det varierer hvilke omkostninger, der dækkes af programmet. Sørg for at budgettet er balanceret, at alle udgifter og indtægter er udspecificerede og afstemte med de planlagte aktiviteter.

Skulle der opstå problemer, tvivl eller spørgsmål er du velkommen til at sparre med Det Syddanske EU-Kontor. Vi kan bl.a. assistere ved udarbejdelse af projektansøgninger og budgetter samt følge op ved relevante myndigheder. 

 

Mere vejledning til ansøgningen

Gode råd til ansøgningen: Få nogle generelle råd til ansøgningen, spørgsmål til selvevaluering og tips om hvorfor ansøgninger typisk ikke går igennem. 

Den gode ansøgning: Tips og tricks i skriveprocessen.

Concept note: En konceptnote bruges til at få overblik over hvorvidt, man har styr på alle elementer af projektet.

Deliverables list: Denne skabelon kan hjælpe med at skabe et klart overblik over hvilke rapporter, produkter og aktiviteter, der skal udføres hvornår.

Arbejdspakker: En arbejdspakke består af en eller flere delopgaver. De to skabeloner i dette dokument kan hjælpe dig med at beskrive arbejdspakkerne og danne et overblik over alle projektets arbejdspakker.

Curriculum Vitae: I nogle projekter skal der i projektansøgningen vedlægges et CV fra de personer, der deltager. Det kan du bruge denne CV skabelon, som kommer omkring alle de relevante områder, til.

Skabelon til partnerprofiler: I projekt- ansøgningen skal der som regel indgå en profil af alle partnerne. Du kan hente inspiration til at udarbejde en sådan her.