Trin 3: Find partnere

Det er vigtigt at få alle partnere involveret fra start til slut i projektet. Når du har fundet ud af hvilket EU program, der er relevant for dig at søge, er det næste skridt derfor at finde de projektpartnere, du ønsker at arbejde sammen med. Det Syddanske EU-Kontors placering i Bruxelles, gør at vi kan hjælpe med at identificere og etablere kontakt til internationale partnere, der kan bidrage til dit projekt.

 Processen med at søge partnere kan inddeles i to faser

  1. Beskrivelse af projektpartner: Når du vælger partnere, er det vigtigt ikke bare at have én type partner – projekter fungerer ofte bedre, når kompetencerne er delt ud over flere aktører i flere forskellige lande.
  2. Partnersøgning: Når du har beskrevet partnerprofilen, er det tid til at begynde at søge. Der er flere måder at gøre dette på, f.eks. gennem dit netværk eller internationale kontakter. Du kan også tage kontakt til Det Syddanske EU-Kontor, og så hjælper vi dig med partnersøgningen gennem vores internationale netværk i Bruxelles og i Europa.

Lær din partner godt at kende

Det er afgørende at kende sine partnere godt: hvad er deres motivation for at deltage i projektet, hvad er deres ekspertiseområder, deres forventninger og hvad skal deres rolle være i projektet? Hvis du indgår et partnerskab med nogle, som du ikke har arbejdet sammen med tidligere, er det en god idé at mødes inden ansøgningen indsendes.

Det Syddanske EU-Kontor hjælper dig gerne med at sætte møder med kommende samarbejdspartnere i stand. Det kan f.eks. ske gennem den pågældende regions kontor i Bruxelles eller ved at holde det første møde i vores kontor- og mødefaciliteter i Bruxelles.

 

Vejledning til partnersøgning

Partnermatrix: Modellen kan bruges til enten at beskrive, hvilke typer af partnere du er på udkig efter, eller senere i processen til at klargøre partnernes roller i projektet.

Skabelon til partnersøgning: Skabelonen kan bruges til at søge europæiske samarbejdspartnere til dit projekt.