Trin 2: Hvilke fonde?

Hvis det viser sig, at dit projekt virker oplagt at søge EU-tilskud til, er det afgørende at finde den rigtige støtteordning. Her har Det Syddanske EU-Kontor det store overblik, der er nødvendigt, for at finde ud af præcis hvilket EU-program, der matcher dit projekt.

Dette trin i vores procesguide giver dig et hurtigt overblik over de forskellige muligheder, der er for at søge støtte gennem EU. De forskellige EU programmer varierer i tema og målgruppe, men uanset om du er en lille eller mellemstor virksomhed, vidensinstitution eller offentlig institution, er det muligt at søge og få nytte af EU’s fonde og programmer.

To kategorier af fondsmidler

I EU's budget fra 2014 - 2020 er der afsat penge til adskillige støtteordninger og programmer. Fælles for dem er, at de alle på forskellig vis understøtter EU’s politiske og økonomiske målsætninger. Overordnet set kan EU fondsmidlerne inddeles i to kategorier:

Midler som kommer fra EU men forvaltes efter decentrale principper (regionalt og nationalt) og ikke har krav om europæisk forankring.

Europæiske puljer, der tildeles med krav om europæisk merværdi og transnationale partnerskaber.

Det er sidstnævnte kategori, som Det Syddanske EU-Kontor primært arbejder med, og som er udgangspunktet for denne projektguide. I tråd med Det Syddanske EU-kontors fokusområder, har vi mere erfaring med nogle EU programmer end andre, men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for vejledning på andre områder.

Krav om medfinansiering

Til sidst er det værd at bemærke, at EU stiller krav om medfinansiering fra projektets partnere. Den maksimale EU-støtte varierer fra program til program, men vil typisk være begrænset til mellem 50 og 75 procent af det samlede projekt-budget. Du kan altså ikke forvente at få alle udgifter til et projekt finansieret, men skal være forberedt på selv at finansiere en del af projektet.

 

Mere vejledning

Oversigt over EU’s støtteprogrammer: Få et overblik over, hvilke støttemuligheder der er i EU.

Aktuelle indkaldelser: Læs nyheder om aktuelle støttemuligheder.