16-11-2015

”Vi er kendte i en lille branche”

Karsten Bolding driver sammen med sin hollandske partner virksomheden Bolding og Bruggeman. De er kun to, men deres erfaring med EU-projekter rækker langt ud i verden.

Karsten Bolding har på flere måder sin arbejdsplads inden for synsvidde i sit hus på Nordfyn. Dels rummer huset både hans privatbolig og kontor. Dels er her en fantastisk udsigt ud over havet. Karsten Bolding er oceanograf - ekspert i havet - og laver computermodeller for havstrømme og havmiljøet i virksomheden Bolding og Bruggeman:

- Vi havde ikke overlevet uden EU-projekter. De er af fundamental betydning for os, fortæller han.

Det hænger blandt andet sammen med, at der er et meget lille marked for konsulentydelser i branchen. Til gengæld samarbejder virksomheden med institutter og universiteter over hele verden:

- De ting, vi laver, stiller vi gratis til rådighed for alle andre inden for vores meget snævre område. Det har givet os stor opmærksomhed. Vi er kendte. Det er årsagen til, at vi bliver inviteret med i nye EU-projekter. Det handler om netværk.

Et af projekterne, MEECE, gik ud på at udvikle en metode til en mere generel kobling af forskellige fysiske og bio-kemiske modeller til beregning af algeopblomstring. Algeopblomstring afhænger af en lang række faktorer som temperatur, strømninger, sol og næringssalte. Kobling af disse mange faktorer på en generel måde, så de styrende ligninger kan løses på en computer, var hovedformålet:

- Det er lykkedes, og nu ser vi, at mange miljøinstitutter bruger vores metode. De ting, som vi laver, bliver bredt ud. Dels fordi det er finansieret af EU. Dels fordi vi anvender open source princippet, om at andre også må bruge det.

Bolding og Bruggemann har typisk deltaget som en mindre partner i større EU-projekter med mange partnere. Senest er virksomheden med i ansøgninger til Horizon 2020.

 

FAKTA: Horizon 2020:
Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Nogle puljer som SMV-instrumentet er reserveret til virksomheder, men der er også mulighed for, at virksomheder kan deltage i større konsortier sammen med forskere og andre aktører.

EU forventer, at op mod 25 procent af midlerne i de virksomhedsrelevante puljer i Horizon 2020 går til virksomheder. EU dækker mellem 70 og 100 procent af udgifterne i Horizon 2020 projekterne.