16-11-2015

Udvikling af nye lægemidler

Samarbejdet med en schweizisk virksomhed åbner nye muligheder for Alphalyse, og projektet bidrager til at opfylde virksomhedens strategi.

På væggen i receptionen hos biotekvirksomheden Alphalyse i Odense hænger et stort verdenskort. Det viser, at virksomhedens kunder stammer fra hele verden. Alphalyse gør meget ud af at være synlige på nettet, så kunderne kan finde dem, uanset hvor de befinder sig.

Synligheden kom også Alphalyse til gavn, da en schweizisk virksomhed var på udkig efter en partner til at udvikle et nyt lægemiddel i et projekt under Eurostars-programmet. Alphalyse laver proteinanalyser for lægemiddelindustrien:

- Vi fik en e-mail fra et schweizisk firma, som havde et projekt, men deres tyske partner var sprunget fra, og de havde set på hjemmesiden, at vi laver analyserne, forklarer direktør Thomas Kofoed.

Forespørgslen passede ind i virksomhedens strategi. Projektet går ud på at lave analyser og karakteristik af en ny generation af såkaldte antistoffer, som kan bruges til at udvikle nye lægemidler.

Det er en videreudvikling af noget, som Alphalyse i forvejen arbejder med. Samtidig var virksomheden allerede begyndt at satse mere på udvikling af nye produkter, og derfor var Thomas Kofoed klar til at hoppe med på projektet:

- Vi har en teknologi, som kan bruges til mange ting, men det koster penge at udvikle det. Det er en satsning, og derfor er det for en mindre virksomhed rart at få halvdelen af omkostningerne dækket af ekstern finansiering, så risikoen bliver mindre.

For Alphalyse betyder projektet, at virksomheden får mere erfaring med analyser af antistoffer. Virksomheden kan bruge erfaringerne til at udvikle nye analyser til kunderne og dermed skabe vækst i firmaet:

- Jeg regner med, at vi har nye analyser, som vi kan sælge, allerede inden projektet slutter, fortæller Thomas Kofoed. 

Ikke bare for pengenes skyld
Alphalyse er siden grundlæggelsen i 2002 vokset forholdsvis langsomt, fordi firmaet blev etableret uden kapitalstærke investorer. På den baggrund er det en stor hjælp at hente finansiering fra puljer og fonde som Eurostars. Projektet giver virksomheden 1,3 mio. kr. over to år, men det er ikke det mest afgørende:

- Man skal ikke gøre det bare for pengenes skyld. Man skal gøre det, fordi det bringer firmaet i en retning, som man strategisk har valgt, og projektet passede lige ind i, hvor vi var på vej hen, siger Thomas Kofoed.

Alphalyse har deltaget i flere andre danske og europæiske projekter. For et par år siden blev Thomas Kofoed kontaktet af en konsulent fra Syddansk Universitet, og det hjalp Alphalyse i gang, samtidig med at virksomheden havde en strategi om at satse mere på udvikling:

- Mit bedste råd er at gøre det helhjertet. Hvis man ikke gør det, så kan man lige så godt lade være. Og hvis man ikke kan gøre det helhjertet selv, så skal man have nogle til at hjælpe sig. Uden hjælp var vi heller ikke kommet igennem med vores ansøgninger, slutter Thomas Kofoed. 

Alphalyse kom i mål, og projektet er nu med til at opfylde virksomhedens strategi for udvikling og vækst. Thomas Kofoed forventer, at virksomheden vokser fra 13 til 25 ansatte inden for få år. 

 

FAKTA: Eurostars:
Eurostars er et støtteprogram rettet mod projekter i forskningstunge SMV’er inden for stort set alle brancher. Aktiviteterne kan være forskning, udvikling, test og demonstration. 

Projekterne kan maksimalt vare tre år, og der skal være et produkt på markedet senest to år efter projektet er afsluttet.

Der er krav om, at mindst to partnere fra to forskellige lande er sammen om projektet.

Danske deltagere kan maksimalt få 3,725 mio. kr. i støtte tilsammen per projekt. Der ydes støtte på op til 60 procent af projektets budget til SMV’er.