09-04-2015

Sådan kommer du fra ide til EU-projekt

Der var stor jubel på Ærø i januar 2015, da EU godkendte Ærø Kommunes ansøgning om udvikling af en eldreven færge. Forud var gået et forløb på to år med at søge EU om penge til projektet.

I januar 2015 tikkede en mail fra Europa-Kommissionen ind hos Thomas Bay Estrup i Ærø Kommune. Kommissionen havde godkendt Ærøs E-ferry projekt om at udvikle og demonstrere en bilfærge drevet af el - et projekt som både kan løfte færgetrafikken til Fyn og Ærøs bestræbelser på at blive CO2-neutral. Forud var gået et langt forløb med at ansøge om penge fra EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.

Hvordan kommer man fra idé til indsendt ansøgning?
Idéen til eldrevne færger dukkede op for nogle år siden. Tanken var at designe en eldreven bilfærge, der passer til de mange ø-ruter i Danmark og resten af Europa. Ærøske kommunalpolitikere spurgte, om det var muligt, og dengang var svaret nej. De nødvendige batterier ville blive for store og dyre.

Ærø-borgere og folk omkring Marstal Navigationsskole arbejdede alligevel videre med ideen. En arbejdsgruppe koordineret af Marstal Navigationsskole præsenterede et konkret forslag til et forprojekt, Vision Grønne Færger, for relevante partnere, herunder bl.a. Ærø Kommune og Siemens. Thomas Bay Estrup fra Ærø Kommune blev en del af arbejdsgruppen og kunne straks fornemme, at der var noget at arbejde for:

- Der var tale om et projekt med stort potentiale, som lå i tråd med kommunens mål om at blive CO2 neutral inden 2025, husker Thomas Bay Estrup.

Midler fra vækstforum
Gruppen fik med støtte fra Syddansk Vækstforum (Regionalfonden) forprojektet Green Ferry Vision op at stå. Forprojektets formål var at analysere og dokumentere potentialet i eldrevne bilfærger, hvor forskellige scenarier for udskiftning af Ærøs færger med elfærger blev undersøgt.

Gruppen fik hurtigt en fornemmelse af, at der var stor interesse for projektet og begyndte at tro på at den eldrevne bilfærge kunne blive en realitet. Ikke alene var elfærger teknisk mulige til erstatning for Ærøs oliedrevne færger, men også en løsning, som vil give billigere færgedrift, reducere støj og miljøpåvirkning ud over at nedbringe CO2-udslippet.

Thomas Bay Estrup fik via sit medlemskab i Det Syddanske EU-Kontors Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark (NIMS) kendskab til informationsdagene i Bruxelles om Horizon 2020-programmet. Til informationsdagene bekræftede kommissionens repræsentant på området Vandbåren Transport, at et demonstrationsprojekt om en eldreven færge matchede en aktuel projektindkaldelse under Horizon 2020. Ærø Kommune tog hjem og fik bevilliget midler fra puljen EUopSTART til at skrive ansøgningen til H2020-indkaldelsen.

I gang med at søge EU-midler
Ærøs ansøgningsproces til Horizon 2020 har været todelt: først skulle der indsendes en 20 siders projektbeskrivelse og et groft budgetoverslag – og kun hvis dette blev godkendt, kunne en egentlig ansøgning om EU-tilskud indsendes.

Ærø Kommune indsendte den første del i marts 2014 og opnåede midt i juni en positiv evaluering på projektbeskrivelsen. Eftersom ansøgningsfristen på anden del af ansøgningsprocessen lå den 28. august, og der lå en sommerferie i mellem, betød det at holdet fik travlt hen mod deadline, men det hele kom på plads, og Thomas Bay Estrup fik sendt ansøgningen (se video).

Thomas Bay Estrup har løbende haft sparring med EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor om både ansøgningen om EUopSTART tilskud samt om selve ”E-ferry”-ansøgningen.

Fakta om E-ferry

  • E-ferry projektet går ud på at der satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra strøm forsynet fra ærøske vindmøller.
  • El-færgen bruger under halvt så meget energi som de eksisterende færger, som sejler mellem Ærøskøbing og Svendborg, ved samme fart og kan alligevel bære fire lastbilstræk.
  • Der vil opnås besparelse på: tid på overfartstid, penge til besætning, CO2 og energi. Herudover vil projektet skabe arbejdspladser bl.a. inden for skibsværft industrien.