29-04-2015

Sådan kan robotter rykke ind i hjemmeplejen

Syddansk Sundhedsinnovation og Odense Kommune har taget robotter i hånden og går nye veje for at udvikle plejesektoren.  

April står i robotternes tegn hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Her skal Syddansk Sundhedsinnovation sammen med Odense Kommune teste en bevægelig robotarm til at støtte ældre mennesker med at holde balancen på badeværelset samt flere andre robot-prototyper.

Fælles for dem er, at de er udviklet med henblik på at spare tid i hjemmeplejen samt hjælpe brugeren til at bo længere i eget hjem og opleve en højere livskvalitet:

- Prototyperne er udviklet til at hjælpe med almindelige dagligdagsopgaver for borgerne, som de har svært ved at klare selv. Det kan være at komme fra rollatoren hen på toilettet eller tage et glas ned fra den øverste hylde i køkkenet, forklarer innovationskonsulent Caroline Strudwick fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Det sker som et led i EU-projektet SILVER om såkaldte præ-kommercielle offentlige indkøb (PCP), som er en forholdsvis ny måde at skabe innovation på i den offentlige sektor. Det handler om, at den offentlige myndighed definerer et behov eller et problem, og så byder private virksomheder ind med løsningsmodeller. Herefter foregår en udvælgelsesprocedure, hvor de bedste produkter bliver valgt ud og går gennem en eller flere test foretaget af udbyderen.

 

En ny slags udbud

Til forskel fra et almindeligt udbud er der ikke beskrevet præcist, hvilket produkt man ønsker. I SILVER-projektet har parterne i stedet fokuseret på, at den offentlige sektor har et behov for at spare tid i hjemmeplejen og sikre, at de ældre kan bo længere tid i eget hjem. Og nu står parterne med tre forskellige prototyper af robotter, som på hver sin måde kan hjælpe de ældre:

- Vi skal teste om de virker, om de er brugervenlige og om de har potentiale til at dække de ældres behov, forklarer Caroline Strudwick.

Der er fundet fire testpersoner i Odense til at teste hver prototype. Personer med netop de besværligheder i dagligdagen, som robotterne er designet til at hjælpe med. Hvis prototyperne lever op til kravene, så har de mulighed for at gå videre til næste fase, hvor der kommer flere test, som Odense Kommune sammen med en række andre europæiske byer skal foretage i en større skala.

 

Ingen kender resultatet

Virksomhederne, som har udviklet robotprototyperne, kommer fra Holland og Sverige. Der ligger ingen forpligtelse til at købe det færdige produkt hos virksomhederne, og både virksomhederne og de offentlige aktører lægger mange kræfter i projektet:

 

- Det er en meget lang proces, og vi bruger penge på noget, som vi ikke med sikkerhed ved kan løse vores problem, konstaterer Caroline Strudwick.

 

Samtidig er det en forholdsvis ny metode, så der er ikke mange erfaringer at læne sig op ad, men Caroline Strudwick mener, at de prækommercielle offentlige indkøb (PCP)kan vise sig at blive en fordel for både den offentlige og den private sektor.

 

- Det handler om at se et fremtidigt behov i god tid og få det løst. For virksomhederne giver det mulighed for at udvikle produkter, der passer til behovet i plejesektoren og få dem vist til indkøbere i den offentlige sektor. Der er fem lande med i projektet, så det er et stort marked.

 

EU giver midler til PCP

 

EU har støttet SILVER med 1 mio. kr. over en periode på 4½ år. Resten er finansieret af de offentlige parter. Pengene fra EU går til både de offentlige myndigheder og de private virksomheder, som deltager i udbudsprocessen.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om EU-projekter inden for præ-kommercielle offentlige udbud, så kan du kontakte EU-konsulent Allan Nordby Ottesen på Det Syddanske EU-Kontor.

 

Læs mere om SILVER her http://www.silverpcp.eu/