16-11-2015

Robotter med bred appel

Blue Ocean Robotics i Odense er med helt fremme internationalt i udviklingen af robotteknologi. Det har været adgangsbilletten til flere store EU-projekter.

Robotter kan i dag meget mere end at stå ved et samlebånd. Vi har bevæget os fra industrirobotter til en ny generation af robotter, som blandt andet rykker ind i velfærdssektoren. I dette felt befinder virksomheden Blue Ocean Robotics sig:

- Vi leverer en robotløsning, som omfatter teknologien, men også installation af robotterne og træning af personalet. Vi skal sikre os, at robotten fungerer i kundens miljø, forklarer John Erland Østergaard, der er en af grundlæggerne af virksomheden.

Det er en branche med gode muligheder for at deltage i EU-projekter. Blue Ocean Robotics er for eksempel med i et projekt, der går ud på at udvikle en robot til at interagere med børn med autisme.

Robotten kan overvåge, hvor koncentreret barnet er og bidrage til at udvikle barnets sociale færdigheder sammen med lærere og psykologer.

Et andet projekt går ud på at udvikle en robot til fremstillingsvirksomheder. Robotten kan nemt omprogrammeres, således at det kan blive rentabelt selv for små virksomheder at anvende robotter i produktionen.

Attraktiv partner til projekter
Blue Ocean Robotics er med i flere EU-projekter på samme tid. Det er med til at udvikle nye generationer af virksomhedens robotter, og det sikrer en medfinansiering af det teknologiske udviklingsarbejde.

Samtidig er Blue Ocean Robotics en attraktiv virksomhed at få med i større EU-projekter, fordi der i EU-projekter ofte indgår test af nye produkter eller løsninger. Her har virksomheden nogle meget efterspurgte kompetencer:

- Vi er interessante for mange konsortier af virksomheder og forskere, som søger penge fra EU, fordi vi kan inddrage slutbrugerne, få feedback og rette til, forklarer John Erland Østergaard. 

I 2015 var virksomheden med i flere ansøgninger til EU. To fik godkendelse i første omgang, og flere af de resterende vil Blue Ocean Robotics prøve at sende ind igen.

 

FAKTA: Horizon 2020:
Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Nogle puljer som SMV-instrumentet er reserveret til virksomheder, men der er også mulighed for, at virksomheder kan deltage i større konsortier sammen med forskere og andre aktører.

EU forventer, at op mod 25 procent af midlerne i de virksomhedsrelevante puljer i Horizon 2020 går til virksomheder. EU dækker mellem 70 og 100 procent af udgifterne i Horizon 2020 projekterne.