12-11-2015

Revolutionerende EU-projekt om telepsykiatri

Ved at tilbyde terapi i eget hjem med moderne teknik vil det EU-støttede projekt MasterMind udbrede depressionsbehandling til langt flere patienter end i dag, hvor depression er blandt de hurtigst voksende sygdomme i verden med store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

I Region Syddanmark åbnede det gratis tilbud med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT) den 16. juni sidste år, og der har indtil nu været omkring 120 patienter i behandling. Projektet skal analysere barrierer og succesfaktorer, og tidlige beregninger viser, at der er en signifikant nedgang i symptomer.

– Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform, og den bedst dokumenterede behandlingsform til depression. Ved at tilbyde et computerprogram, hvor dele af de elementer, som en psykolog eller behandler normalt varetager under behandlingen, er automatiseret, får vi en form for avanceret selvhjælp, indleder projektleder Kim Mathiasen, Region Syddanmark.

Større initiativ hos patienten

Ved at flytte depressionsbehandlingen fra psykologens eller behandlerens kontor i en praksis eller på et hospital til eget hjem opnås en række betydelige fordele for både patient og behandler. Først og fremmest har patienten altid adgang til terapi - uanset sted eller tidspunkt - så længe man har adgang til internettet og en computer, tablet eller smartphone. Det giver en helt anden form for frihed og fleksibilitet, idet man eksempelvis ikke behøver tage fri fra arbejde for at modtage sin terapi - og bliver man undervejs i behandlingsforløbet i tvivl om noget, er der konstant adgang til systemet.

– Patienterne får en meget større fleksibilitet og frihed i sin depressionsbehandling. Uanset hvor man bor i en region, der udbyder denne behandlingsform, kan man meget nemt få adgang til depressionsbehandling. I Danmark er det helt nyt, pointerer Kim Mathiasen.

EU giver tyngde

Der har i Region Syddanmark kørt et projekt gennem de seneste to et halvt år til udvikling og implementering af internetpsykiatri i regi af RSI (Regionernes Sundheds-IT) finansieret af Digitaliseringsstyrelsen. Dette opfølges nu af det europæiske projekt MasterMind (syv mio. euro), der skal sikre ‘best practice’ for denne type behandling samt opskalering. Alle regionens borgere har derfor nu gratis adgang til denne type af behandling, og ventetiden er stort set ikke-eksisterende, og efter en indledende samtale med en psykolog, kan man umiddelbart starte behandlingen.

– Behandlingen forløber over 10 uger og er opdelt i 6-8 trin eller moduler, der modsvarer de ting, man normalt ville have talt med sin psykolog om. Indtil nu har vi haft 350 henvendelser, hvoraf de 180 er blevet udredt. Heraf var de 120 egnede til denne behandlingsform, påpeger Kim Mathiasen.

Artiklen er skrevet af Michael Fahlgren og har oprindeligt været bragt i et tillæg om forskning og innovation i Berlingske 23. marts 2015.