29-06-2018

Projekt HAPPI i Sønderborg

Et ambitiøst samarbejde mellem boligforeningerne i Sønderborg Kommune, EUC Syd, ProjectZero og Dansk Energi Management & Esbensen om energirenovering af 3.300 lejemål i 56 boligafdelinger har udløst 7,5 millioner kroner i støtte fra EU’s Horizon 2020 program.

Energirenovering for millioner får støtte fra EU

Projektet har særligt fokus på aktivt at inddrage beboerne i forhold til planlægningen og igangsætningen af renoveringsprocessen, og er unikt fordi alle kommunens seks boligforeninger er gået sammen om at sætte energirenovering og grøn energiproduktion på dagsordenen. Thomas Jensen fra det Syddanske EU-Kontor, der har hjulpet parterne i Sønderborg med at søge EU om støtte, siger:

”Jeg er imponeret over, at Sønderborg igen har ramt plet i den hårde kamp om EU-støtte fra Bruxelles. Det er ingen tilfældighed, men skyldes derimod en klar vision og klare planer for at blive CO2 neutral i 2029, bred opbakning bag at realisere denne vision og så formår de at mobilisere brede stærke samarbejder omkring helt konkrete aktiviteter med stor effekt. Det er forbilledligt, og det er det EU gerne vil se”.

Tilskuddet fra EU er givet som ”Project Development Assistance” og skal således over den treårige projektperiode bruges på at forberede energirenoveringer i de deltagende boligforeninger for i alt cirka 115 millioner kroner.

Kort om projekt HAPPI

Projektets navn, HAPPI, er et nedkog af det noget længere projektnavn Social Housing Association Energy Efficiency Process Planning and Investments. I samarbejdet indgår de seks boligforeninger Sønderborg Andelsboligforening (SAB), Nordborg Andelsboligforening (NAB), B42, Søbo, Gråsten Andelsboligforening og Danbo samt parterne nævnt ovenfor. Det overordnede formål med projektet er, via eksempler, at øge raten af energirenoveringer i boligforeningerne og herigennem at øge samarbejdet mellem dem. Desuden ønskes det med projektet at finde løsninger på konkrete ikke-tekniske barrierer for energirenoveringer, det være sig eksempelvis organisatoriske, lovmæssige eller finansielle, gennem opbygning af viden og procesforandring.

Beboerinddragelse i fokus

I projektet vil man arbejde med nye måder at inddrage beboerne i renoveringsprocessen, fordi det i sidste ende er beboerne der skal godkende renoveringerne. Beboernes opbakning til projektet betragtes derfor, af projektets parter, som en af nøglerne til succes.

Forventet resultat

Foruden projektets fokus på at øge samarbejdet mellem de seks boligforeninger og at skabe nye metoder for inddragelse af beboere, er det også hensigten med energirenoveringerne at nedsætte udledningen af CO2. Investeringerne i projekt HAPPI er anslået til at føre til 150 midlertidige jobs, medføre en årlig energibesparelse på mindst 11,5 gigawatt-timer samt en årlig produktion af grøn energi på 1,6 gigawatt-timer. Det svarer til en årlig reduktion på 1.640 tons CO2.