16-11-2015

Larver på transportbånd

For Hannemann Engineering åbner deltagelsen i et EU-projekt muligheden for at komme ind på et helt nyt marked.

På værkstedet i Sønderborg står meterhøje reoler med mekanik og mærkelige dimser. I bygningen ved siden af sidder medarbejderne med 3D-tegninger på computeren og designer avancerede transportbånd til industrien. Hannemann Engineering udvikler sine produkter i Sønderborg, komponenterne bliver produceret hos underleverandører, inden de kommer retur og samles på værkstedet:

- Vi laver ting, der flytter ting. Slutbrugerne er industrivirksomheder, som bruger dem i deres produktion, forklarer direktør Palle Hannemann.

Nye forretningsmuligheder i EU-projekt
Virksomheden er sammen med Teknologisk Institut i Aarhus og Odense med i et projekt under Eurostars-programmet, der går ud på at automatisere produktionen af larver. I Holland dyrkes larver, som kan anvendes til både dyrefoder og som menneskeføde. Det foregår på farme, hvor laverne opdrættes i tusindvis af kasser. Flere gange om ugen skal kasserne flyttes, så larverne kan få det rigtige foder. Det meste af arbejdet foregår i dag manuelt:

- Her kommer vi ind og skal finde ud af, hvordan det i teorien kan løses. For det første er den automationsproces spændende, og for det andet, hvis der er et stort potentiale, så får vi gode muligheder for at være first mover på det marked, fortæller han.

Udover at projektet kan åbne nye markeder for virksomheden, så er det også med til at styrke virksomhedens netværk til forskningsinstitutter og universiteter: 

- Forskningen kan godt flyve højt i forhold til den verden, som vi arbejder i. Vi er meget mere fikseret på kundens behov, mens forskning jo er forskning. Her får vi meget ud af at mødes på halvvejen, fortæller Palle Hannemann.

Hannemann Engineering kom med i projektet takket være kontakten til Teknologisk Institut, som også stod for en stor del af arbejdet med ansøgningen.

For mig personligt er det en spændende verden og noget andet end hverdagen i virksomheden.

 

FAKTA: Eurostars:
Eurostars er et støtteprogram rettet mod projekter i forskningstunge SMV’er inden for stort set alle brancher. Aktiviteterne kan være forskning, udvikling, test og demonstration. 

Projekterne kan maksimalt vare tre år, og der skal være et produkt på markedet senest to år efter projektet er afsluttet.

Der er krav om, at mindst to partnere fra to forskellige lande er sammen om projektet.

Danske deltagere kan maksimalt få 3,725 mio. kr. i støtte tilsammen per projekt. Der ydes støtte på op til 60 procent af projektets budget til SMV’er.